Annons

Annons

Atrium Ljungberg

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter samt teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet. Den totala investeringen uppgår till 8 miljarder kronor.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har släppt en blygsam halvårsrapport med mindre förändringar i fastighetsbeståndet och resultatet. Dock ökade periodens resultat med 5 procent och hamnade på 1,7 miljarder kronor.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har tecknat ett hyresavtal med SEB som ska öppna ett rådgivningskontor på drygt 800 kvadratmeter i det karaktäristiska glashuset vid Slussen i Stockholm.

Sidor