Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

Taggar i artikeln

Säkerhet
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 november till och med den 11 maj 2024. Detta för att regeringen bedömer att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Realtid.se

Ett beslut om återinförd gränskontroll är enligt regeringens bedömning en av flera åtgärder som i nuläget krävs för att kunna bemöta hotet mot Sveriges inre säkerhet. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning. En återinförd gränskontroll vid den inre gränsen är i det aktuella sammanhanget den enda tillgängliga åtgärden som ger förutsättningar för att kunna identifiera inresande personer som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och inre säkerhet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Flera andra Schengenmedlemsstater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också återinfört inre gränskontroller. Polismyndigheten bestämmer – precis som tidigare – var och hur gränskontroller ska genomföras.

Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet.

Annons

Beslutet gäller i sex månader och träder i kraft den 12 november när det nuvarande beslutet löper ut.

Annons