Finans Nyhet

Appar och automatisering när advokatbranschen digitaliseras

Taggar i artikeln

Digitalisering Legaltech
Publicerad

Egna appar för klienterna, automatisering av repetitiva uppgifter och kortare ledtider. Det är något av det som digitaliseringen i advokatbranschen har fört med sig. Samtidigt har byråerna även behövt tänka efter vilka kontaktytor och arbetssätt som inte bör digitaliseras.

Anders Frick

Det visar en genomgång som Realtid har gjort genom kontakt med ett 20-tal av Sveriges främsta advokatbyråer. Resultatet presenteras i flera artiklar.

Egen mobilapp ger klienterna direktkontakt

– Vi har byggt en egen app som heter Rätt, där man kan få hjälp av en advokat direkt eller när man vill. Genom att vi använder oss av ny teknik så blir kostnaden för advokatrådgivningen mycket lägre än vad den annars skulle blivit vid ett traditionellt möte. Vi kan via Rätt också granska avtal och skriva avtal. Vid avtalsskrivning använder vi oss av en stor egenbyggd mallbankoch AI. Jävskontroll, registrering av ärende, fakturering, betalning, arkivering med mera görs automatiskt i appen, vilket gör att priserna blir väldigt förmånliga, säger Monica Crusner från Crusner Advokatbyrå.

Automatisering av repetitiva uppgifter skapar mer tid för klienterna

– Internt tittar vi ständigt på hur vi kan automatisera, effektivisera och återanvända kunskap och processer för att på så sätt skapa nytt värde och nya typer av tjänster. Vi arbetar bland annat med att digitalisera administrativa, repetitiva och manuella processer för att kunna få utrymme att lägga än mer fokus på våra klienters affärskritiska juridiska frågor, säger Sophia Lagerholm på Advokatfirman Delphi.

Annons

Nya kommunikationskanaler ökar tillgängligheten

– Digitaliseringen gör att vi arbetar mer intensivt och effektivt, bland annat med hjälp av nya verktyg som stöd vid transaktioner och compliancearbete, samt för dokumenthantering, mallar och administration. Nya kommunikationskanaler har också lett till ökad tillgänglighet och att vi kommer närmare kunden, säger Katrin Troedsson på MAQS Advokatbyrå.

Artificiell intelligens hjälper till med riskvärdering

– Vi använder olika verktyg som är baserade på AI-teknologier som bland annat maskinlärning vid due diligence. DLA Piper har även utvecklat ett system som vi kallar Aiscension och som syftar till att identifiera karteller och risker i våra klienters företag. Utvecklingen av AI driver oss även att tänka kring hur vi kan utnyttja tekniken i verksamheten för att bredda vårt serviceutbud för klienter, säger Peter Näslund från DLA Piper.

AI-verktyg snabbar på processerna

AI-verktyg använder vi bland annat för DD-arbete, e-discovery, avtalsgranskning och korrekturläsning. Just nu har vi exempelvis ett fall där vi ska gå igenom en stor mängd data i ett complianceärende. Verktygen ersätter inte våra jurister men de snabbar upp processen och hjälper dem att göra ett bättre och mer kostnadseffektivt arbete, säger Sophia Lagerholm på Advokatfirman Delphi.

Annons

Fokus på att bevara mänsklig kontakt vid viktiga tillfällen

– En viktig aspekt vad gäller digitaliseringen är dess inverkan på varje enskild arbetstagares energiförbrukning. Ju fler digitala verktyg en arbetstagare förutsätts bemästra, desto mer belastar det individen allmänt och desto mer äter det energi av det analytiska, innovativa och kreativa tankearbete våra arbetstagare utför individuellt och i grupp. Den höjda digitaliseringsgraden har fått oss som byrå att noga tänka efter vilka kontaktytor och arbetssätt vi vill bevara som o-digitaliserade. Vi värnar det vill säga om att bevara mänsklig kontakt där vi ser att det tjänar våra kunders och vårt eget välmående, säger Pontus Enquist på Roschier.

Annons