Hållbarhet & ESGNyhet

Allt vanligare med hållbarhetsmål i incitamentsprogram

Publicerad
Uppdaterad

Styrelserna i de allra största börsbolagen i Storbritannien kopplar i allt högre grad ledningsgruppens incitamentsprogram till hållbarhetsmål. Det visar en ny studie.

Realtid.se

Det är analysföretaget Alvares & Marsal som har granskat de 50 första ersättningsrapporterna som publicerats av bolag inom aktieindexet FTSE 350, som består av Londonbörsens 350 största företag. Det rapporterar Aktuell Hållbarhet. Läs hela rapporten här>>

Studien visar att mer än 50 procent av de undersökta bolagen har ESG-kriterier som ledningsgruppen behöver uppfylla för att ha rätt till bonusar.

Riskkapitalbolaget Cevian Capital sa för ett år sedan att man vill se att ESG-mål tillämpas i incitamentsprogrammen för ledande befattningshavare i alla europeiska börsbolag.

Annons

– Att förbättra företagens ESG-resultat är inte bara rätt för samhället, det är rätt för att skapa hållbart värde för aktieägarna och andra intressenter. Vi ser heller ingen konflikt mellan ”värderingar” och ”värde”. I dagens värld bör de två existera i symbios, sa Lars Förberg, partner och medgrundare på Cevian då.

Cevian är storägare i ett antal svenska stora börsbolag, så som Nordea, ABB och Ericsson.

Enligt Finansliv är det SEB som kommit längst av storbankerna i Sverige. Sedan 2019 är nyckeltal för hållbarhet kopplade till bankens aktiebaserade incitamentsprogram för vd och ledning. Från 2020 är även nyckeltal för ESG integrerade för chefer som rapporterar till ledningsgruppen.

Annons

I PwC:s senaste årliga kartläggning av aktierelaterade incitamentsprogram inom 717 noterade bolag gällande förslag till beslut av program på de bolagsstämmor som ägde rum år 2020.

I studien, som publicerades i februari i år, har PwC även tittat närmare på prestationsvillkor med hållbarhetsfokus. Även om hållbarhet har blivit allt viktigare i många bolags affärsstrategier, så konstaterar PwC att det fortfarande är ovanligt med icke-finansiella villkor inom incitamentsprogrammen. Endast 6 procent av programmen villkorades av hållbarhetsrelaterade prestationskrav. Läs hela rapporten här>>

Annons