Finans Nyhet

“Alla väntar på Riksbanken”

Spiltan Fonders vd Erik Brändström (t.h) och ansvarig ränteförvaltare Lars Lönnquist (t.v). Foto: SpiltanSpiltan Fonders vd Erik Brändström (t.h) och ansvarig ränteförvaltare Lars Lönnquist (t.v). Foto: Spiltan
Spiltan Fonders vd Erik Brändström (t.h) och ansvarig ränteförvaltare Lars Lönnquist (t.v). Foto: Spiltan
Publicerad
Uppdaterad

Spiltan Fonder fortsätter att senarelägga handeln i fonder rörande företagsobligationsmarknaden – vd Erik Brändström och ansvarig ränteförvaltare Lars Lönnquist ser mycket allvarligt på marknadsläget. 

Olof Ehrs

Under fredagsmorgonen i förra veckan kom nyheten att Lannebo Fonder, SEB och Spiltan senarelägger all handel i deras två räntefonder exponerade mot den svenska företagsobligationsmarknaden. Läs den nyheten här.

Efter att den nyheten briserade har fler fondbolag som Enter, Cicero, Carnegie och IKC valt att följa efter. SEB och Lannebo Fonder kommunicerade efter stängning under fredagen att handeln för vissa fonder återupptas.

På fredagen riktade Göran Espelund, ordförande på Lannebo Fonder, skarp kritik gentemot svenska market makers på företagsobligationsmarknaden. Läs mer om det här.

Annons

Spiltan väljer att fortsätta att senarelägga handeln i fonderna exponerade mot den svenska företagsobligationsmarknaden.

– Ingenting har i sak förändrats sedan i fredags och det är fortfarande för stor diskrepans mellan de priser som kvoteras på Bloomberg och de avslut som görs på marknaden. Det första jag gjorde i morse var att ringa till alla market makers och fråga om de kunde ställa pris på företagsobligationer. De svarade då enhetligt nej och att de enbart förmedlar värdepapper i nuläget. Det har blivit en förmedlingsmarknad, säger Spiltan Fonders ränteförvaltare Lars Lönnquist.

Skälet till att market makers inte tar ett större ansvar i nuläget förklaras med att de dels har fyllt på ”bankböckerna” de senaste två veckorna dels att de står inför en kommande kvartalsskifte, då banker traditionellt vill ha mindre exponeringar utifrån kapitaltäckningsreglerna.

Annons

Som exempel tar Lars Lönnquist upp det europeiska kreditindexet Itraxx Crossover, som sammanställer CDS:er och kreditderivat för de 75 största europeiska bolagen. Före den 27 februari låg indexet i genomsnitt på 200 baspunkter över Stibor.

Det innebär att bolagen fick betala 2 procent mer för sina utställda obligationer än statsräntan. Indexet används också som en riskindikator på hur kreditvärdigheten ser ut för europeiska bolag samt ett estimat för deras finansieringskostnader.

– Sedan i fredags har Itraxx Crossover gått upp till 7,4 procent från 6,4 procent i fredags. Vi har inte sett så här höga finansieringskostnader sedan 2012 och befinner oss nu bara snäppet under hur det var 2008, säger Lars Lönnquist.

Annons

– I fredags såg vi små handelsvolymer på den svenska marknaden och dessa är fortsatt små under måndagen. Det råder för stor likviditetsbrist just nu för att kunna bedriva en rättvisande handel kring dessa företagsobligationer och vi skyddar med detta beslut alla våra fondandelsägare, vilket vi enligt lag är skyldiga till, säger Lars Lönnquist.

Enligt Erik Brändström och Lars Lönnquist har marknaden ännu inte diskonterat Riksbankens besked om kommande köp av företagsobligationer. 

– Beskedet är mycket positivt men det har ännu inte fått önskad effekt på marknaden, säger Lars Lönnquist.

– Vi hoppas på att Riksbanken trycker på köpknappen så snart som möjligt och är fullt övertygade om att banken förstår allvaret i situationen. Jag hoppas på mer information under tisdagen eller onsdagen, och i det bästa av världar så sker de första köpen i slutet på veckan. Vi har haft en väldigt nära dialog med Riksbanken och Finansinspektionen och är transparenta med utvecklingen på marknaden, säger Spiltan Fonders vd Erik Brändström.

Läs mer om Finansinspektionens respons kring handelsstoppet här.

För att möta kundernas ökade frågor om ämnet hade Spiltan öppet under både lördagen och söndagen. Och redan från i fredags tog även fondbolaget bort förvaltningsavgiften för de två räntefonder som berörs så länge handeln i dessa fonder är senarelagd.

– Ingen får tro att vi inte lider av detta. Det som just sker i vår omvärld är ett värsta scenario för alla men vi gör allt i vår makt för att få ordning på situationen. Men vi ska komma ihåg att vi befinner oss i ett skede där flera faktorer är utanför vår kontroll. Vi har fått tillfälle att framföra vår oro kring marknaden till berörda myndigheter för att förmedla att diskussionen inte bara rör fondbolagen utan snarare funktionaliteten på kapital- och obligationsmarknaden, säger Erik Brändström.

Erik Brändström och Lars Lönnquist menar att den drastiska prisutvecklingen är ett tecken på den panik som råder på marknaden just nu.

– Det vi försöker förmedla till våra kunder är att oron kring att pengarna är borta inte stämmer. Värdet i obligationerna finns kvar även om NAV-kursen inte just nu visar detta. Prisutvecklingen motsvarar inte den utveckling företagen i fråga har haft de senaste två veckorna utan beror på den likviditetsbrist och panik som råder på marknaderna just nu, säger Erik Brändström.

Hur kan marknaden för företagsobligationer bli bättre?
– Räntemarknaden är i dag i stort en telefonmarknad. Vi borde ha en diskussion om inte en börshandlad marknad för företagsobligationer vore att föredra.

Annons