Emma Persson. Foto: Länsförsäkringar
Pension

"Aktiefonder säljs på bred front"

Länsförsäkringars aktiva pensionssparare har gjort helt om under coronakrisen visar ny statistik. Aktiefonderna säljs nu på bred front, medan de yngre sitter still i båten.

Uppdaterad 2020-04-06
Publicerad 2020-04-03

– Det är med största sannolikhet en vinnande strategi. När man har lång tid kvar till pension kan man generellt ta högre risk då man har tiden på sin sida, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar i en skriftlig kommentar.

Efter ett mycket starkt börsår 2019, där kundernas pensionskapital ökade kraftigt i värde, har turbulensen i spåren av coronavirusets spridning över världen fått marknaderna i gungning. Länsförsäkringars aktiva pensionssparare har i stor utsträckning bytt från aktiefonder till räntefonder.

– Våra kunder har dragit nytta av börsuppgången de senaste åren och vi ser som vanligt att de aktiva kunderna är snabba på att agera och följa trender.

Efter att många pensionssparare under hösten förra året föredrog aktiefonder har nu korta och långa räntefonder seglat upp i topp bland favoriterna samtidigt som kunderna sålt aktiefonder på bred front. Det är inte oväntat att de aktiva spararna fördelar om sitt pensionssparande när det skakar till på marknaderna, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Intresset för hållbarhetsinriktade fonder hos Länsförsäkringar fortsätter öka och vi ser att fler sparare som vill minska risken i sin portfölj valt att placera i gröna obligationsfonder. Spararnas säljlista toppas  av aktiefonder såsom branschfonder, Sverigefonder och småbolagsfonder. Fonder med placeringar i företagsobligationer har i hög grad påverkats i marknadsturbulensen, kanske mer än vad sparare förväntat sig utifrån fondernas risknivå. Inflödet till denna typ av räntefond varit positiva under en längre tid, något som dock svängde till utflöden en bit in i mars.

– Bland de sparare som varit aktiva under perioden mellan mitten av februari och fram tills nu, ser vi att antal fondbyten är mer än dubbelt så många som samma period förra året. Många ser över sin portfölj när det är turbulent men merparten är ändå trygga med sina långsiktiga placeringar. Män är mer aktiva än kvinnor och ser över sitt sparande och byter fonder oftare, säger Emma Persson.

De kraftiga begränsningarna av rörelsefriheten och nedstängningarna världen över kommer fortsatt att påverka världsekonomin, vilket sparare bör ha i åtanke.  

– Ser vi framåt bör pensionsspararna vara beredda på fortsatta svängningar. Coronaviruset och dess effekter för samhället och ekonomin skapar osäkerhet. Det är svårt tajma marknaden och det är därför viktigt att tänka långsiktigt för sitt pensionssparande och se till att man har rätt risknivå i sitt sparande utifrån placeringshorisont. Ju längre sparhorisont man har desto mer risk kan man ta eftersom ditt sparande inte blir lika känsligt för tillfälliga marknadsnedgångar och pengarna har bättre möjlighet att växa. När man närmar sig pension och utbetalning är det viktigt att balansera risken i sitt sparande för att undvika stora svängningar i sparkapitalet, säger Emma Persson.

Platsannonser