Finans Nyhet

Akelius minskade nettoresultatet under andra kvartalet

Taggar i artikeln

Akelius
Publicerad
Uppdaterad

Fastighetsbolaget Akelius redovisar minskande nettoresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Finwire

Hyresintäkterna uppgick till 74 miljoner euro (51), en ökning med 45,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 36 miljoner euro (24), en ökning med 50,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -14 miljoner euro (-50).

Annons

Resultatet efter skatt blev -19 miljoner euro (161).

Värdeförändringen låg på 15 miljoner euro, vilket motsvarar 0,2 procent.

Under perioden förvärvades 1 110 lägenheter i Boston, Washington D.C., Ottawa och Toronto för 321 miljoner euro.

Substansvärdet är 5 256 miljoner euro (6 640). Nettoskulden uppgick till 890 miljoner euro.

Annons

”Ökad inflation, högre räntor och högre marknadsosäkerhet har ökat kostnaden för ny långfristig finansiering avsevärt. Som ett resultat har Akelius ekonomiska värde av befintlig långfristig finansiering ökat. På grund av redovisningsprinciper rapporteras denna orealiserade värdeförändring inte i resultaträkningen”, skriver bolagets vd och koncernchef Ralf Spann i en kommentar.

Akelius, MEURQ2-2022Q2-2021Förändring
Hyresintäkter745145,1%
Driftöverskott362450,0%
Resultat före skatt-14-50
Nettoresultat-19161

Annons