Jesper Schönbeck, Vinge
Juridik

"AI kommer att förstärka verktygslådan"

"Vi är idag inne i en utveckling där vårt erbjudande blir mer komplext och värdebaserat, och där den traditionella pyramidstrukturen förändras. AI-utvecklingen kommer att stödja vår förflyttning uppåt i värdekedjan mot större fokus på senior rådgivning". Det säger Jesper Schönbeck, delägare på Vinge, till Realtid. 

Publicerad 2017-12-22

Jesper Schönbeck, delägare på Stockholmskontoret och Vinges Innovation Officer, kommenterar: 

–  Digitaliseringen förändrar och förbättrar den verktygslåda vi har att arbeta med och vårt sätt att kommunicera med klienter. Vinge har hittills infört eller är i färd att införa arkiveringsverktyg, e-signatur, plattform för digitalisering av dokument, och nya sätt att samarbeta på. För oss är det av största vikt att ökad användarvänlighet går hand i hand med hög säkerhet. Därför sjösätter vi nya verktyg först när vi vet att de håller för högt ställda krav.

Vi ser AI-lösningar som hjälpmedel för ökad kvalitet och förbättrad träffsäkerhet, som på sikt kan frigöra resurser till mer kvalificerat arbete. Rent konkret har vi en pilot som löper inom Due Diligence. Den första milstolpen vi ser är att kunna gå direkt till första utkast till DD-rapport.

Som konsulter är vi intresserade av att utnyttja nya verktyg som förbättrar vår tjänst. Vi är idag inne i en utveckling där vårt erbjudande blir mer komplext och värdebaserat, och där den traditionella pyramidstrukturen förändras. AI-utvecklingen kommer att stödja vår förflyttning uppåt i värdekedjan mot större fokus på senior rådgivning. För oss på Vinge har IT-infrastrukturen stadigt blivit viktigare, och den utvecklingen fortsätter. Vi har idag en stark avdelning ledd av CIO med plats i ledningsgruppen. Om byrån ska flytta sig uppåt i värdekedjan så inkluderar det alla medarbetare. Därför kommer vi att lägga än mer fokus på investering i utbildning och utveckling.

 Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Vi är ansvariga för och kommer att vara ansvariga för de resultat vi levererar, oavsett vilka verktyg vi tagit till hjälp. Det gäller självklart även AI.

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Om fem år kommer AI att vara en integrerad del av verksamheten.

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– AI kommer att förstärka verktygslådan, förenkla och snabba upp arbetet.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in