Fintech

AI-fond redo för avtal

Svenska fintechbolaget FX International har nu fått sin AI-fond, AI2 SICAV, registrerad hos det maltesiska bolagsverket. Fonden ska till 100 procent hanteras genom artificiell intelligens

Publicerad 2019-12-27

Det var i början av året som FX International i samarbete med Valor skickade in en ansökan till Maltas finansinspektion för tillstånd att skapa en alternativ investeringsfond (SICAV) som till 100 procent ska hanteras genom artificiell intelligens. Ansökan godkändes av i november och det efterföljande arbetet har bestått utav administrativa och formella frågor. Fonden startas med ett förväntat initialt kapital på 100 miljoner kronor och är endast riktad till professionella investerare. I och med att registrerningen nu är klar kan formella avtal nu ingås med tjänsteleverantörerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

FX International är ett svenskt fintech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens. Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid

Sedan slutet av juni har FXI testat algoritmen live, i samarbete med Valor och LMAX, där FXI har investerat 300 000 euro i en högriskstrategi. Målet är en årlig avkastning på 30 procent, men testet har överträffat alla förväntningar, och hittills, på drygt tre månader, har det genererat en avkastning på 64 000 euro, motsvarande cirka 21 procent.

Förseningen av registreringen beror på frågor som rör företagets namn och rättigheterna kring dem. Förseningen innebär att FXI inte kommer att kunna starta upp fonden före årsskiftet utan det blir först i början av januari 2020.

Förseningen medför inte någon negativ resultatpåverkan på årsbasis då FXI har brutet räkenskapsår. Intäkterna som genereras genom fonden beräknas bokföras under räkenskapsårets andra halvår. 

FXI är noterad på Spotlight Stock Market.                                                  

 

Platsannonser