Skatter

790 miljarder – så mycket betalade vi i skatt

För deklarationsår 2021 ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 49 miljarder kronor.

Publicerad 2022-01-14

Totala skatter och avgifter från fysiska personer före skattereduktioner ökade med 11 miljarder kronor och uppgick till 1 089 miljarder kronor. Det framgår av färsk statistik från SCB.

Enligt SCB berodde ökningen berodde främst på kommunal inkomstskatt som ökade med 18 miljarder och uppgick till 766 miljarder kronor. Statlig skatt på förvärvsinkomster minskade med 6 miljarder kronor på grund av avskaffandet av skatten på inkomster över den övre skiktgränsen (värnskatt).

Skattereduktionerna ökade med 8 miljarder jämfört med föregående år och uppgick till 300 miljarder kronor.

Sammantaget ökade den slutliga skatten för fysiska personer justerad för skattereduktioner med 3 miljarder och uppgick till 790 miljarder kronor.

För juridiska personer minskade däremot den beskattningsbara inkomsten med 16 miljarder kronor och uppgick till 720 miljarder kronor. Totala skatter och avgifter från juridiska personer minskade med 1 miljard och uppgick till 223 miljarder kronor, främst på grund av minskning av statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatt). Bolagsskatten minskade med 4 miljarder kronor och uppgick till 149 miljarder.

Platsannonser

Logga in