Annons

Annons

Sitewide generic

Stabil rapport av Kungsleden

Kungsledens förvaltningsresultat ökar med 5 procent och bolaget rapporterar stark nyuthyrning för 2016. 

För helåret ökade Kungsledens hyresintäkter till 2.422 miljoner kronor, jämfört med 2.238 miljoner för 2015. Driftnettot steg till 1.602 miljoner jämfört med 1.545 miljoner kronor för 2015.

För helåret uppgick nyuthyrningen till 216 miljoner kronor (133) och nettouthyrningen till 99 miljoner kronor (7). Hyresavtal till ett värde om 89 miljoner kronor omförhandlades vilket resulterade i ökade hyresvärden om i snitt 8,8 procent.

Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent till 990 miljoner kronor under 2016 jämfört med 942 miljoner året innan.

Annons

Annons

"Renodlingen av vår fastighetsportfölj fortsatte under 2016. De  totala avyttringarna av icke-strategiska fastigheter summerade till cirka 700 MKr. Därmed är vi en bit på väg mot målet att avyttra för 2 miljarder kronor över tvåårsperioden 2016–2017", skriver vd Biljana Pehrsson i sitt vd-ord.

Kungsleden har gjort ett strategiska förvärv i december i och med köpet av Emporia Office av Steen & Ström AB med drygt 10.000 kadratmeter kontor i Emporia köpcentrum i Hyllie i Malmö. 

Positiva värdeförändringar i fastighetsportföljen under 2016 uppgick till 1,6 miljarder kronor jämfört med 970 miljoner kronor för 2015.

Periodens resultat steg till 1.869 miljoner kronor (505), motsvarande 10,27 kr per aktie (2,78).

I februari beslutade Kungsledens styrelse om en garanterad nyemission om 1,6 miljarder för att kunna fortsätta med investeringsprogram och stärka balansräkningen.

Styrelsen avser att föreslå en oförändrad utdelning om 2,00 kronor per aktie. 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons