Annons

Annons

Sitewide generic

Skyldig 24.275.281 kr

Trustorhärvan med frontfiguren Joachim Posener rullar vidare. Kronofogden kräver honom på över 24 miljoner kronor.

Realtid.se ringer upp Kronofogde-myndigheten.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

En handläggare svarar i telefon.

Annons

Annons

Har ni några krav på Posener?

– Ja, han har obetalda skulder som ligger här.

Det är enligt handläggaren 22.777.206 kronor i skulder till staten, och 1.498.075 kronor till enskilda fordringsägare.

Totalt blir det alltså 24.275.281 kronor.

De statliga skulderna är skulder för tv-avgift, underhåll och skatt.

– Det är blandade sådana skulder, säger handläggaren.

Och "underhåll", betyder det underhåll till barn?

– Ja.

Posener har en dotter född 1992 med en kvinna han skilde sig från 1995.

Själva Trustorhärvan inleddes sommaren 1997.

Vilka skulder är det till enskilda fordringsägare?

– Det finns tre sådana skulder, säger handläggaren.

Handläggaren skickar en utskrift på tre sidor av Poseners skuldlista.

Där framgår att de enskilda skulderna är en skuld på 797.390 kronor till Viasat Broadcasting Uk Ltd, och två skulder på 485.475 kronor respektive 215.210 kronor till Im Rätt Media Ab.

Skulderna till staten är fördelade på 46 olika poster varav 36 av de posterna avser "underhållsstöd".

Den allra största statliga skuldposten heter "Tillkommande skatt" och är på 22.490.641 kronor.

Realtid.se får tag på advokat Acko Schager som är konkursförvaltare i Poseners konkursbo.

– Det är en del saker kvar att klara ut innan vi kan avsluta den här konkursen, säger han.

Bland annat pågår en rättsprocess mellan konkursboet och Viasat samt Im Rätt Media.

Det handlar om ersättningar som Posener skulle ha fått för en tv-intervju han gett och en bok han skrivit, men att de ersättningarna har undanhållits konkursboet.

Så nu har konkursboet stämt bokförlaget Im Rätt Media och Viasat som äger TV3 där tv-intervjun gjordes.

– Vi anser att de borde ha känt till att de inte kunde betala ut ersättningarna till någon annan än Poseners konkursbo.

– Vi anser att konkursboet ska ha pengarna.

Dock så har konkursboet förlorat rättsprocessen i ett första steg i tingsrätten.

– Det tycker vi är mycket märkligt.

Konkursboet har därför överklagat till hovrätten som har gett prövningstillstånd.

– Det här är ett principiellt viktigt mål, och handlar om frågan om man får arbeta gratis åt någon när man är försatt i konkurs; genom att erhålla en fordran som man avstår från.

Tingsrätten ansåg inte att Posener genom händelseförloppet "betingat sig" rätten till ersättningen från boken och tv-intervjun. Med det synsättet ska ersättningarna i så fall inte ingå i konkursboet.

Men konkursboet invänder att en bok har skrivits med Posener som upphovsman, och att det därmed uppstår en ersättning till upphovsmannen - om inga andra avtal har ingåtts som konkursförvaltaren har godkänt.

– Och vi har inte godkänt några sådana andra avtal, säger Schager.

Enligt honom har konkursboets krav i den processen ökat till 1,7 miljoner kronor till dags dato inklusive ränta.

Rättegången väntas fortsätta i hovrätten under 2011.

I övrigt finns det i praktiken inga tillgångar i konkursboet enligt Schager.

Det finns inte ens täckning för rättegångskostnaderna.

– Motparten får därför stå för sina egna rättegångskostnader om vi förlorar i hovrätten också.

Men vi hoppas ju vinna.

Viasat ägs av familjen Stenbeck-kontrollerade mediakoncernen MTG.

Realtid.se får tag på MTG:s presskontakt Bert Willborg.

– Det har inte uppstått någon rättstvist nu. Den har pågått i många, många, många år, säger han.

Enligt Willborg handlar det om en tvist om vem som har "bäst rätt" till vissa ersättningar.

– De ersättningarna har inte betalats till Joachim Posener över huvud taget, utan till de som ägde de intellektuella rättigheterna till det hela. Posener har inte fått några pengar.

– Och så vitt jag vet har konkursförvaltaren hävdat att han har en "bättre rätt" till de här pengarna, men förlorade målet.

En del kanske tolkar det som att MTG har deltagigt i Poseners upplägg för att få ut ersättningen för boken och tv-intervjun?

– Nej, det finns inget sådant. Vi har inte betalat något mer än till det bolag som hade upphovsrätten till hans story.

– Och frågan har redan bedömts av tingsrätten där det klargjordes att vi hade rätt. Om konkursförvaltaren vill överklaga det så får väl hovrätten i så fall avgöra det.

– Hittills har inte konkursförvaltaren under de här åren ägnat sig åt något som rönt någon som helst framgång i det här målet.

Enligt Willborg handlar det om två tvister varav den första gäller ersättningen för boken.

– De pengarna har vi inte ens betalat ut till de som har upphovsrätten, utan satt in på ett konto hos Länsstyrelsen i avvaktan på att det här avgörs.

– Så då är det svårt att säga att vi har betalat pengarna till någon när vi inte ens har gjort något annat än att sätta in pengarna hos Länsstyrelsen.

I det andra fallet anser Willborg att MTG agerat helt korrekt.

– Konkursförvaltaren vill ha pengarna, men har hittills inte rönt några framgångar.

Intrycket hos utomstående kanske ändå kan bli att ni har spelat med i Poseners försök att undanhålla ersättningarna från konkursboet?

– Den här historien har figurerat i media för fem år sedan och inget nytt har hänt på fem år. Det har pågått sedan dess och konkursförvaltaren har inte rönt några framgångar.

– Det står utom allt tvivel att vi har gjort en tv-intervju med Posener och vi har publicerat en bok med hans story. Det har vi gjort. Men vi har inte betalat några pengar till honom.

Vem betalade ni till?

– Till bolaget Im Rätt Media Ab. Det är det bolaget som äger upphovsrätten för intervjun och boken.

Men är det Posener som i slutändan ligger bakom det bolaget?

– Nej, det är inte det. Så vi har inte betalat ett öre till Posener och det har tingsrätten förstått. Vi har inte betalat något till honom.

Han gjorde väl inte intervjun och boken gratis?

– Du får fråga honom själv, men Posener själv hade ju en historia som han ville få ut. Han ville få det berättat.

Willborg hör av sig igen och berättar att Viasat efter rättegången i tingsrätten kräver att Poseners konkursbo ska betala Viasats advokatkostnader på 700.000 kronor.

– I och med det har konkursförvaltaren de facto satt konkursboet på obestånd efter att tingsrätten gett oss en jordskredsseger.

– Konkursförvaltaren har försatt konkursboet i en väldigt komplicerad situation.

Det var advokatbyrån G Grönberg Advokatbyrå Ab som företrädde MTG i den processen.

Viasat har nu inlett en separat rättsprocess för att få ut ersättning för advokatkostnaderna från konkursboet.

– Men konkursförvaltaren säger att konkursboet inte kan betala eftersom det är på obestånd.

– I tingsrätten vann vi i alla fall klockrent på alla punkter.

Konkursförvaltaren Acko Schager berättar att Posener själv inte deltog i rättegången i tingsrätten.

– Men Posener brukar ringa till mig och fråga varför hans konkurs inte är avslutad.

– Posener vill uppenbarligen att den ska bli avslutad, men det går inte så länge den här rättsprocessen pågår.

Är det därför Posener inte kommer hem till Sverige?

– Ring honom själv och fråga "Varför kommer du inte hem?". Då får vi se vad han svarar själv på det.

Alla brottsmisstankar kring Trustorhärvan med bland annat svindlerianklagelser, är dock preskriberade.

– Posener har inte varit efterlyst på många år.

Schager pekar på att Posener även har skulder på 120 miljoner kronor som krävs av ett bolag i Danmark.

– Det är från då Posener gjorde en sväng i Danmark före Trustorhärvan.

Posener satt enligt Schager i fängelse för det på Norrtäljeanstalten.

– Och sedan när han blev fri från det och hade avtjänat sitt straff, så sattes Trustorspelet igång.

Schager själv har träffat Posener.

Hur är Posener som person?

– Jag uppfattar det som att han är utomordentligt begåvad.

– Och han har alltid uppträtt korrekt och sympatiskt gentemot mig.

Men det uppstod en knepig situation enligt Schager i Trustorhärvans rättsliga efterverkningar då de övriga två inblandade; Peter Mattson och Thomas Jisander skyllde på Posener.

– I brottsmål skyller anklagade alltid på andra inblandade som inte är närvarande och exempelvis är utomlands.

Posener själv har alltid hävdat att han är helt oskyldig till anklagelserna i Trustorhärvan.

– Det vore bra om han fick styrka det nu i efterhand. Och nu är det ju inte heller någon risk att han blir åtalad.

Även skulder kan preskriberas. Skatteskulder kan enligt Schager preskriberas efter en femårsperiod medan vanliga skulder kan preskriberas efter en tioårsperiod.

– Om det inte framkommer tillgångar under viss period, kan man inte fortsätta försöka "lugga en flintskallig", säger Schager.

Dock bekräftar Schager att han leder en utredning av om Posener kan ha gömda tillgångar utomlands.

– Det pågår alltid utredningar. Det ligger i konkursförvaltarens arbetsuppgift att alltid hålla utkik efter tillgångar.

– Och det gäller inte bara under konkursdagen i samband med konkursbouppteckningen, utan även under den tid en konkurs pågår.

Kan folk få tipspengar om de kan ge tips om Poseners eventuella tillgångar utomlands?

– Det är en intressant fråga. Det kanske är ett bra sätt att få tag på lite mer tillgångar.

Realtid.se får tag på Poseners mamma Pyan Posener.

– Vi är i Spanien, säger hon men vill inte prata.

Realtid.se får även tag på Poseners frånskilda fru, och hon vill inte heller prata.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons