Annons

Annons

Sitewide generic

Nordnet säger ja till höjt bud

Nordnets styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera NNB Intressenters höjda bud på 38 kronor per aktie.

Nordnets styrelse meddelar i dag i ett pressmeddelande att man rekommenderar enhälligt aktieägarna i Nordnet att acceptera NNB Intressenters erbjudande om 38 kronor kontant per aktie.

Bakom NNB Intressenter står Nordic Capital Fund VIII och Öhmangruppen som genom det gemensamägda bolaget lämnade erbjudandet den 25 oktober 2016. Urpsprungsbudet var 37 kronor kontant för varje aktie i Nordnet men i dag har bolaget offentliggjorrt att erbjudandet höjs till 38 kronor per aktie.

Acceptfristen för erbjudandet löper ut den 23 januari 2017.

Annons

Annons

Tillsammans ägde Öhmangruppen och Nordic Capital 67,5 procent av samtliga aktier vid budstarten. Dagen efter första erbjudandet förvärvade Nordic Capital ytterligare 4,7 procent av aktierna. I dag äger och kontrollerar Öhmangruppen och Nordic Capital tillsammans 72,3 procent av samtliga Nordnet-aktier. Om erbjudandet fullföljs och samtliga aktier säljs till NNB Intressenter tillskjuter Nordic Capital och Öhmangruppen sina respektive aktier i bolaget.

Samtliga aktier i Nordnet värderas till 6.651 miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons