Annons

Annons

Sitewide generic

Mikael Ljungman fick fängelse

UPPDATERAD (4) I dag kom domen mot Carl Freers kompanjon Mikael Ljungman. Han fick 10 månaders fängelse och näringsförbud.

För snart två år sedan dömde Stockholms tingsrätt Mikael Ljungman till två års fängelse. Mikael Ljungman valde att överklaga domen och i dag ändrade Svea hovrätt domen mot Ljungman.

Åtalet för grovt skattebrott ogillas enligt domen och därför fick Ljungman sitt straff nedsatt till 10 månaders fängelse. Brotten som han nu dömdes för var bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Så skriver hovrätten:

Annons

Annons

"Den brottslighet som Mikael Ljungman nu döms för är av sådan art att det ligger en stark presumtion för fängelse. Straffvärdet av den samlade brottsligheten är också förhållandevis högt. Någon annan påföljd än fängelse kan därför inte komma i fråga."

Mikael Ljungman fick även tre års näringsförbud.

"Som tingsrätten funnit ska näringsförbudet gälla omedelbart", står det i Svea Hovrätts dom.

Men rätten var oenig. Två av nämndemännen ville att tiden för näringsförbudet skulle fastställas till fem år, samma tid som tingsrätten beslutade 2007.

Han har dock haft näringsförbud sedan tingsrättens dom 2007.

Mikael Ljungman döms även att betala 120.000 kronor till staten för kostnaden av försvarare. Försvarskostnaderna minskade därmed med cirka hälften efter tingsrättens dom.

"Eftersom domen nu ändras på så sätt att delar av åtalet mot Mikael Ljungman ogillas ska skyldigheten att betala tillbaka försvarskostnader bestämmas med hänsyn till den ändring som görs i hovrätten"

I början av december påbörjades hovrättsförhandlingarna mot Mikael Ljungman.

För drygt tre år sedan åtalades Uppsalabon och Gizmondo-partnern för bokföringsbrott i 3P Preform och ytterligare åtta av sina bolag. Han åtalades även för omfattande momsfiffel, där han med falska fakturor kunnat plocka ut 1,9 miljoner kronor i överskjutande moms från Skatteverket.

Åtalet om grovt skattebrott ogillades nu som sagt i Svea Hovrätt. Men hovrätten liksom tingsrätten har kommit fram till att "fakturorna i allt väsentligt är osanna".

Vidare skriver hovrätten:

"Vad som framkommit i målet innebär sammanfattningsvis att det finns en mängd omständigheter som med styrka talar för att Mikael Ljungman genom bolag som han var företrädare för... har agerat på ett sätt som starkt kan ifrågasättas".

(...) "Hovrätten anser att de uppgifter som framkommit är sådana att det inte med tillräcklig grad av säkerhet är visat vilken roll Ljungman haft i samband med ingivandet av de skattedeklarationer... Med den utformning som gärningsbeskrivningen har är i vart fall inte styrkt att Mikael Ljungman i enlighet med åtalet kan dömas för skattebrott..."

I rättsalen var Mikael Ljungman utåt sett mycket självsäker. Han har aldrig medvetet misskött bokföringen i de nio bolagen, enligt honom själv.

Bolagen saknade många viktiga handlingar i bokföringen. Anledningen att det saknas en del handlingar i bolagen förklarar Mikael Ljungman i rätten med att han kan ha skickat originalhandlingar till Skattemyndigheten. Men han skjuter även över ansvaret till polisen som missade en hel del handlingar under razzian i hans hem och på kontoret.

En del av bokföringen sköttes, enligt Mikael Ljungman digitalt. Dessa bokföringar återfanns aldrig vid razzian mot hans bolag.

"Att den digitala bokföring som skett inte återfunnits i de beslagtagna datorerna har Mikael Ljungman förklarat med att den dator, eller de datorer, som han använde när han bokförde i SPCS (ett bokföringsprogram reds. anm.) var kopplad till ett nätverk och att bokföringen måste ha sparats på den server som fanns i kontorshuset..."

Informationen ska enligt Mikael Ljungman ha försvunnit när datorerna kopplats ned från nätverket.

Hovrätten betvilar sanningshalten i många av Mikael Ljungmans uppgifter.

"... de uppgifter som Mikael Ljungman lämnat i den här delen är vaga och konturlösa", skriver de i domen.

Beslagen som polisen har gjort ska bestå enligt hovrättens dom.

Dessa bolag är inblandade

• Telefonaktiebolaget Tack (sista deklarerade omsättning: 4,8 miljoner 2003 och 2,3 miljoner kronor 2004)

• Arecta AB (422.000 kronor)

• Gustavsbergs Värdshus (51.000 kronor)

• Retå konsult i Stockholm AB (50.000)

• Paganini Capital Management AB (2,4 miljoner kronor)

• Precappa Sverige KB (1,2 miljoner kronor)

• 3P preform AB (6,1 miljoner kronor )

• Angothic AB (28,3 miljoner kronor enligt fakturor)

• Pay Off AB (25,4 miljoner kronor och kostnader 21 miljoner kronor)

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons