Annons

Annons

Sitewide generic

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

John_och_Jonas-_Propio-_native2NY.jpg

Jonas Björkman, vd på Tessin som tillhandahåller crowdfunding för fastighetsprojekt och John Hunter, vd på Propio Fastigheter, som hittat medfinansiärer via Tessin.

Lägre belåningsgrader bromsar svenska byggprojekt 

Efter finanskrisen har både små och stora aktörer inom fastighetsbranschen varit tvungna att acceptera lägre belåningsgrader. Många av de projekt som tidigare finansierades upp till 80 procent av banken finansieras i dag istället upp till 60 procent. 

AV TESSIN

I finanskrisen spår har kraven på bankerna ökat markant, vilket i sin tur påverkat deras utlåningsvillighet samt belåningsnivåerna. Bankerna måste ständigt se över och värdera sina exponeringar mot enskilda bolag, koncerner samt branscher, vilket har slagit hårt mot den kapitalintensiva fastighetsbranschen som nu är i behov av att hitta alternativa finansieringslösningar. 

– Marknaden för finansiering är inte den lättaste för fastighetsprojekt och avbränningen på pengarna är ofta stor, säger Gösta Carlman från Boform Fastighetsutveckling.

Bankernas tuffa regleringar blev starten

Det var i samband med att det nya EU-direktivet om hur mycket pengar bankerna fick låna ut till fastighetsbolag trädde i kraft som Jonas Björkman, Erik Nordin och Niels Bosma valde att starta företaget Tessin Nordic AB. 

Det nya EU-direktivet medförde att fastighetsbolag plötsligt fick låna mindre pengar till sina projekt. Något som medförde att det krävdes en större andel eget kapital. Ett kapital som många fastighetsbolag inte hade möjlighet att lösa på egen hand. Genom vår crowdfunding-plattform har fastighetsbolag nu möjlighet att finansiera sin del av kapitalet genom externa investerare, berättar Jonas Björkman, vd på Tessin Nordic AB.

Ett tillskott av externt eget kapital 

Tessin.se kan privatpersoner, företag och institutioner gå ihop med andra och investera i fastighetsprojekt man tror på och vill se förverkligade. I utbyte mot en viss avkastning på det investerade kapitalet får fastighetsutvecklare ett tillskott av externt kapital som gör att fler och större projekt kan bli av. 

– Vi hade ett momentum som gav oss möjlighet att bygga och sälja fler hus. Nu fick vi dela med oss av vinsten till våra medfinansiärer via Tessin, men det måste vägas mot en lägre byggtakt eller att vi helt skulle ha avstått från att bygga flera av husen säger John Hunter, vd på Propio Fastigheter.

  Söker du kapital till ditt nästa fastighetsprojekt?

  Mer information hittar du på Tessin.se och i vårt populära nyhetsbrev ”Alternativa affärer” får du ta del av våra senaste projekt och nyheter från branschen. 


  Annons

  Annons

  Annons

  Annons

  Annons

  Annons

  Annons