Annons

Annons

Sitewide generic

Kungsleden genomför nyemission

Fastighetsbolaget genomför garanterad nyemission om 1,6 miljarder kronor.

Emissionen sker för att bolaget vill förstärka sin balansräkning och kunna fortsätta växa dels genom investeringar men även genom selektiva förvärv.

Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden från Kungsledens största privata aktieägare Gösta Welandson och Olle Florén med bolag, motsvarande 17,2 procent av nyemissionen. Resterande delen av nyemissionen garanteras av Gösta Welandson med bolag.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 1 mars. Bolaget kommer att hålla en stämma för att klubba emissionen den 6 mars. Givet att den godkänns kommer teckningsperioden att löpa från och med den 10 mars 2017 till och med den 24 mars 2017.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons