Annons

Annons

Sitewide generic

"Ett naturligt steg att utöka strategin"

IK satsar på europeiska småbolag med nya fonden. Bolagets partner Kristian Kemppinen berättar om vilka möjligheter det finns och vilka planerna för nya portföljbolagen är.

IK Investment Partners satsning på småbolagssegmentet med en ny fond är ett naturligt steg för att utöka riskkapitalbolagets investeringsstrategi och fokusera på ett segment som inte varit möjligt i samma utsträckning med de föregående större fonderna. Det säger IK:s partner Kristian Carlsson Kemppinen till Realtid.se.

I går kom nyheten att IK stänger sin första small cap-fond med 277 miljoner euro i kapital från nya och befintliga investerare.

– Historiskt har IK gjort ganska mycket i segmentet, främst under 90-talet men även på 2000-talet. Vi har haft större fonder och inte riktigt kunnat göra lite mindre affärer men hela tiden blivit kontaktade kring dem och ser väldigt många möjligheter också. Men vi har tidigare inte kunnat adressera dem. Vi vet att det finns bra bolag i segmentet och vi har en stark tro att det finns bra investeringsmöjligeter, säger Kemppinen.

Annons

Annons

Strategin är annars likadan som i tidigare fonder. Investeringar ska göras på europeisk basis och teamet i Stockholm ska ansvara för Norden, medan ett team i Hamburg täcker den tyskspråkiga delen och ett team i Paris får ansvaret för investeringar i Frankrike och Benelux.

Investeringsmöjligheterna ser enligt IK lika goda ut i alla tre kärnmarknader och tanken är att fondkapital ska fördelas lika över alla regioner.

– Målsättningen är en tredjedel i Norden, samma i Frankrike och Benelux och även i tyskspråkiga länder. Sedan är det så att vi går efter de bästa möjligheterna så allokeringen blir aldrig exakt men så ser vi på saken.

Att fokusera på investeringar i small cap-segmentet är inget unikt, vilket Kemppinen medger. Samtidigt anser han att IK:s fond skiljer sig från övriga genom den övergripande europeiska inriktningen.

– Tittar man på hur de andra fonderna ofta ser ut så är de regionala eller lokalt inriktade oftast. I allra bästa fall är de nordiska istället för svenska till exempel, men det är få som kan erbjuda den här typen av fond i ett europeiskt sammanhang och det är ännu mer intressant för oss. Vi upplever att det här är ett sätt för oss att differentiera oss från de andra fonderna, säger Kemppinen.

Inriktningen är primärt mot fyra segment: konsumentvaror och produkter, så kallade industrial goods, olika typer av tjänsteföretag där IK redan varit aktivt genom andra fonder samt vårdrelaterade bolag.
Fonderingsprocessen började redan i mars förra året och fram till sommaren hade två investeringar redan gjorts. Vid årsskiftet hade IK gått in i tre bolag och målsättningen är minst tre investeringar till i år. Totalt ska 10 till 15 affärer göras inom fonden.

– Tittar vi på dealflödet så är vår inte begränsad till något enskilt land utan vi aggregerar hela dealflödet på europeisk basis och tar de allra mest intressanta möjligheterna och fokuserar väldigt hårt på dem. Det gör att antalet investeringsmöjligheter vi ser blir större.

Målet med investeringarna i dessa småbolag är framför allt en internationell utveckling.

– Vi har stora nätverk i Europa, Nordamerika och Asien och det är något framför allt i small cap-segmentet som inte alla kan erbjuda, säger Kemppinen.

Vad gäller investeringskriterierna så ska bolagen verka inom de redan nämnda huvudsegmenten men även vara något Kemppinen kallar "local champions".

– Vi gillar bolag som har starka lokala positioner men kan expandera geografiskt. Alternativt att man utvecklat en geografiskt bredare stark position i ett nischat segment. De vi investerat i redan har redan positionerat sig för på det sättet.

De bolag som IK redan investerat i för nya fonden är nordiska TCM Group, tyska SVT Group och Auxiga Group som har verksamhet i Frankrike och Benelux.

Det allmänna marknadsläget har varit tufft hittills i år men det har inte påverkat riskkapitalbolaget nämnvärt, menar Kemppinen. Han ser positivt på den framtida utvecklingen också.

– Jag känner att vi har en väldigt bra pipeline för investeringar både för small cap och för våra traditionella strategi för mid cap. Vi upplever inte att vi påverkats av det som hänt ännu i alla fall. Vi ser ett bra flöde och hoppas kunna publicera nya affärer snart, både förvärv och exits, säger han.

Han lyfter även fram Norden som en bra marknad för bolaget.

– För vår senaste stora fond har vi sedan länge gjort 12 investeringar totalt och 6 av dem var i Norden. Det är en väldigt stark siffra och visar hur bra möjligheterna är på marknaden här. Aktiviteten här har varit väldigt stor för oss, avslutar han.

Kapitalet till small cap-fonden kommer främst från Europa men även en del från USA. Några av aktörerna som gått in är European Investment Fund, brittiska SL Capital och franska Ardian.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons