Annons

Annons

Sitewide generic

Catena ökar kraftigt hyresintäkterna

Catena ökar hyresintäkterna med 70 procent under 2016, som en effekt efter förvärvet av Tribona. Styrelsen föreslår en ökad utdelning.

I dag presenterar fastighetsbolaget Catena bokslutsrapport för 2016. Där framgår det att hyresintäkterna ökade med 70 procent till 786,6 procent, jämfört med 464,2 milojner kronor året innan. detta är en effekt av förvärvet av Tribona, som slutfördes i början av 2016. Förvärvet ökade även Catenas fastighetsvärde med cirka fem miljarder kronor och dubblerades därmed till dryga 10 miljarder kronor.

Driftöverskottet ökade med 65 procent till 578,1 miljoner kronor jämfört med fjolårets 351,3 miljoner kronor.

Bolagets kanske viktigaste resultatmått, förvaltningsresultatet, ökade med 22 procent till 316 miljoner kronor från 259,3 miljoner kronor året innan.

Annons

Annons

"Året har präglats av ett hårt arbete med att höja standarden i våra fastigheter, vilket har belastat årets resultat. Detta har bidragit till att uthyrningsgraden har förbättrats med hela sju procentenheter från 86 procent, i slutet av första kvartalet, till 93 procent vid årets slut, vilket bäddar för ett bra 2017", skriver Gustaf Hermelin i vd-ordet.

Årets resultat uppgick till 338,4 miljoner kronor jämfört med 571,5 miljoner kronor. Detta motsvarar ett resultat per aktie om 10,20 kronor jämfört med 22,11 kronor. I resultatet ingår värdeförändringar på derivat som uppgick till -38,6 miljoner kronor, jämfört med 30,5 miljoner kronor året innan samt värdeförändringar på fastigheter som uppgår till 148,1 miljoner kronor jämfört med 300,5 miljoner kronor året innan. Även förändring av goodwill påverkar resultatet med -38,9 miljoner kronor jämfört med 0 kronor i fjol.

"Goda marknadsförutsättningar, ett fortsatt fokus på framtidens klimatsmarta och hållbara logistiklösningar i kombination med effekten av 2016 års insatser och investeringar gör att vi ser fram emot en fortsatt god utveckling. Jag förväntar mig en förbättrad uthyrningsgrad, möjligheter till nyproduktion och därmed en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under 2017", avslutar Gustaf Hermelin.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 kronor per aktie jämfört med 3 kronor per aktie.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons