Annons

Annons

Årets bästa juridikuppsats

Erik Thilén fick årets Midander-Lönnstipendium.

Stipendiet på 25.000 kronor delas ut till den som skrivit årets bästa examensuppsats i juridik om fri- och rättigheter.

Vinnaruppsatsen handlar om bevisning i brottmål åtkommen genom integritetskänsliga åtgärder.

Erik Thilén från Stockholms universitet fick stipendiet med motiveringen:

Annons

Annons

"För en uppsats med djupgående analys och såväl skarpa som träffsäkra slutsatser om Europakonventionens skydd för personlig integritet och dess förhållande till den svenska straff- och processrätten."

Enligt Centrum för rättvisa som delar ut stipenidet kommenterar Erik Thilén valet av ämne så här:

- Jag har alltid tyckt att det varit väldigt intressant med både processrätt och mänskliga rättigheter. Europakonventionen är ett intressant instrument eftersom den har direkt tillämpning och på sätt och vis är ett slags överprövningsorgan. Integritetsfrågor är ständigt aktuella. Särskilt med tanke på att tekniken utvecklas och att det finns ett stort intresse för att använda mer och mer ingripande integritetskänsliga åtgärder som provokation och infilatration. Då kände jag att det kunde vara intressant att se vad det kan få för betydelse i rättegången.

Pengarna säger Erik Thilén kommer väl tillpass efterson han ska åka till Hong Kong på utbytesstudier i vår.

Stipendiet delades ut på torsdagen av Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord i samband med Midander-Lönnföreläsningen på Setterwalls advokatbyrå.

Midander-Lönnstipendiet

Stipendiet instiftades 2007 och delas ut till författaren av årets bästa examensuppsats i juridik om fri- och rättigheter.

Prissumman är på 25.000 kronor.

Seminariet och stipendiet har fått namn efter målet Midander och Lönn mot staten - om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet.

Josefine Midander och Cecilia Lönn, med Centrum för rättvisa som ombud, vann i Högsta domstolen 2006.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons