Finans Nyhet

Ylva Hambraeus Björling

Publicerad

…som igår blev utsedd av infrastrukturminister Ulrica Messing till att leda regeringens it-politiska strategigrupp.
Varför blev just du utsedd?

– Jag har suttit i gruppen som ledamot sedan starten 2003. Vi jobbar på ett ganska speciellt sätt och mycket med samordning mellan parter som ”äger” olika frågor. Dels var det svårt att plocka någon utifrån, dels har jag väl varit en av de ledamöter som engagerat sig mest.

Vad kommer du att fokusera på under din tid som ordförande?

– Förra it-propositionen handlade mycket om att utveckla infrastrukturen, till exempel att påskynda bredbandsutbyggnaden. Nästa proposition som ska presenteras i juli handlar om att ta fram förslag om hur it kan användas. Vi har haft en mycket praktiskt inriktad period, och inte riktigt hunnit med att diskutera visionerna. Det ska vi försöka hinna med i vår.

Annons

Vad betyder det konkret?

– Vi har en befolkningspyramid som innebär att allt färre ska försörja allt fler i framtiden. Det klarar vi inte om vi inte
blir mycket bättre på att utnyttja it. Med hjälp av olika typer av it-lösningar skulle vi till exempel kunna frigöra vårdpersonal som får mer tid över till patienterna. En konkret uppgift som vi ägnat oss åt den senaste tiden är att få fram en nationell patientjournal.

Men behövs verkligen en strategigrupp? Ligger Sverige inte redan ganska långt framme på it-fronten?

Annons

– Vi arbetar egentligen väldigt hårt för att vi inte ska behövas. Den svenska it-politiken ska vara en naturlig del av samhällets utvecklingspolitik, där it-politiska insatser inom alla politikområden och samhällssektorer ges hög prioritet och strävar i en gemensam riktning. Vi vill att Sveriges beslutsfattare ska tänka på it i sina beslut på samma självklara sätt som man redan idag beaktar ekonomi och juridik.

Annons