Finans Nyhet

Wigge talar ut om Vinges turbulenta år

Publicerad
Uppdaterad

”Visst hade vi hellre varit utan dessa händelser, men samtidigt har det stärkt vår laganda.” Vinges vd Michael Wigge talar ut om 2011 – året då skandalerna skakade byrån.

Helene Rothstein

På fem månader har fem delägare meddelat att de lämnar Vinge. Även flera yngre jurister har hoppat av. Under året har byrån skakats av dålig publicitet såsom ordförandes och delägares skatteplanering via Peru samt en biträdande jurist som avskedades då han är misstänkt för insiderhandel.

Den övergripande frågan är: vad är det egentligen som händer på Vinge?

– Vinge är en av Nordens största advokatfirmor med nära 500 anställda och då är det naturligt med en viss omsättning bland juristerna. Självklart drar vi lärdom av det som har hänt men Vinge är så mycket mer än dessa händelser – vi har en fantastisk djup och bredd i vår expertis och vi har Sveriges bästa klienter som ger oss utmanande och stimulerande uppdrag, svarar Michael Wigge.

Annons

– Visst hade vi hellre varit utan dessa händelser, men samtidigt har det stärkt vår laganda.

Varför väljer unga delägare att lämna delägarskapet på Vinge, en byrå som i grunden har ett så fint varumärke?

– Jag tror att det här är en situation som vi i branschen ska förbereda oss på att se alltmer av – att den yngre generationen inte väljer att vara kvar på samma byrå hela livet. Detta trendbrott innebär att fler kommer att byta byrå oavsett om de är delägare eller ej.

Annons

Vad är bra med att sätta trion som går till Roschier i långvarig karantän?

– Jag kan bara uttala mig generellt i den här frågan och i grunden gäller att alla delägare har samma uppsägningstid enligt vårt delägaravtal. Sedan tar man hänsyn till flera aspekter när man löser frågan om när och hur våra vägar ska skiljas.

När får de lov att lämna byrån?

Annons

– Enligt vårt delägaravtal så har vi en uppsägningstid för delägare på nio månader. Vi för nu diskussioner och hoppas finna en lösning som fungerar för alla parter inom kort.

Vidtas några åtgärder för att motverka liknande avhopp i framtiden? Hur satsar ni på unga delägare?

– Självklart arbetar vi aktivt med att göra Vinge till den mest attraktiva arbetsplatsen, bland annat genom att alltid sträva mot att ha de mest utmanande och spännande klientuppdragen. I Stockholm får vi till årsskiftet fyra nya delägare (Odile Fallenius, James Hope, Johan Larsson och Markus Glader) och kort därefter ansluter även Peter Bäärnhielm. Sedan har vi redan två nya delägare invalda från årsskiftet 2012-2013. Jag tror att det uppfattas som mycket positivt bland yngre jurister att vi tar in så pass många nya delägare.

När flera delägare lämnar på kort tid hur säkerställer ni intäktssidan?

– Våra intäkter står inte och faller med en eller ett par delägare; vi är ju totalt närmare 90 delägare inom Vinge.

Ska ni vidta några besparingsåtgärder?

– Vi arbetar ständigt med vara kostnadseffektiva, men har inte för avsikt att lägga fram något särskilt besparingsprogram.

Pågår nyrekrytering till någon avdelning just nu?

– Vi har inget omedelbart behov av förstärkning i någon grupp just nu, även om vi alltid håller utkik efter skarpa jurister. Som jag nämnde tidigare så har vi rekryterat Peter Bäärnhielm som ny ansvarig delägare för den publika M&A-gruppen i Stockholm. Peter har nära femton års erfarenhet från Carnegie, och är jurist i botten, så vi ser fram emot att han ska börja hos oss.

– Erik Sjöman, till vardags delägare vid vårt Malmö-kontor, har också knutits närmre den publika M&A-gruppen i Stockholm. Vi har också med start redan i våras genomfört ett antal nyrekryteringar av biträdande jurister, såväl nyutexaminerade som några lite mer erfarna.

Vad tycker du själv har varit mest problematiskt i byrån det senaste året?

– Det var en unik och omskakande händelse att en medarbetare häktas. Det är omöjligt att på förhand förutse att det skulle ske eller hur vi skulle agera, men vi har fått mycket stöd från klienter och konkurrenter i hur vi hanterade situationen.

Året började med att Hans Wibom lämnade byrån för att bli verkställande ledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Vad har hans avhopp fått för konsekvenser för byrån?

– Det är förstås alltid tråkigt när en uppskattad kollega slutar, men det är också positivt för Vinge att våra medarbetare får hedrande och spännande nya uppdrag. Sedan ska man inte glömma bort att när vissa lämnar, ja då får andra chansen att visa framfötterna på ett sätt som gynnar återväxten.

Vad kan sägas om beläggningen just nu? Några delar som går särskilt bra?

– Vår privata M&A-grupp går väldigt bra och det är också glädjande att vår Bryssel-verksamhet, med fokus på EU- och konkurrensrättsliga uppdrag, har så hög beläggning. Jag vill dock särskilt framhålla vår Kina-verksamhet som växer med rekordfart. Vi har tidigare i höst tagit hit en av våra kinesiska lokala partners för att, såväl i Kina som Sverige, kunna stödja våra klienter med erfarna och flerspråkiga jurister och för att kunna möta det ökande behovet från kineser som vill göra affärer i Norden och Sverige.

Annons