Finans Nyhet

White & Case delar ut 33 miljoner kronor

Publicerad

Advokatbyrån omsatte 177 miljoner kronor, vilket var ungefär samma summa som förra året.

Realtid.se

White & Case i Sverige gjorde en vinst på 32,6 miljoner kronor för 2010. Att jämföra med en något högre vinst året dessförinnan, 34,5 miljoner kronor.

I stort sett hela vinsten fördelas ut till aktieägarna – endast 2.000 kronor överförs till en ny balansräkning.

Motiveringen handlar om att verksamheten under lång tid har lämnat ett överskott och att denna trend inte ser ut att brytas framöver, vilket baseras på en analys av ”inneliggande tidlager och pågående uppdrag.”.

Annons

Man pekar också på att försiktighetsregeln har använts vid förslag till utdelning.

Bolaget tror även på en högre omsättning i år med en jämn fördelning över året. I och med detta räknar man också med att anställa fler medarbetare.

2010 låg medeltalet anställda på 74 personer, varav 46 procent av dessa var män. Att jämföra med 78 och 52 procent under 2009.

Annons

Annons