Finans Nyhet

Volvo Cars utvärderar innehav i Polestar

Taggar i artikeln

Volvo Cars
Volvo carsVolvo cars
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Biltillverkaren Volvo Cars redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Nettoresultatet kom in lägre än väntat. Volvo Cars utvärderar innehavet i Polestar

Finwire

 

 

Omsättningen steg 4,0 procent till 109,4 miljarder kronor (105,2). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 109,3.

Annons

Ebitda-resultatet blev 10,3 miljarder kronor (7,5), med en ebitda-marginal på 9,4 procent (7,1).

Rörelseresultatet blev 5,4 miljarder kronor (3,4). Rörelsemarginalen var 4,9 procent (3,2).
Uppgången är främst drivet av volymutveckling, lägre kostnader för råmaterial samt försäljningsmix och prissättning, motverkat av valutakurseffekter. Rörelseresultatet, exklusive resultat från andelar i JVs och intresseföretag, uppgick till 6,7 (3,9) miljarder.

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare blev 3,1 miljarder kronor (2,5), analytikerkonsensus 3,8.

Annons

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 18,1 miljarder kronor (17,1).

Styrelsen har ännu inte fattat beslut angående förslag till eventuell utdelning för räkenskapsåret 2023. Styrelsen återkommer med förslag gällande utdelning senast i samband med kallelse till årsstämman 2024.

”För 2024 förväntar sig Volvo Cars en högre försäljningstillväxt än 2023, förutsatt att inga större störningar uppstår. Med stöd av våra nylanserade bilmodeller förväntar vi oss att BEV-andelen för helåret 2024 ökar betydligt jämfört med 2023”, skriver bolaget.

Annons

Av rapporten framgår också att Volvo Cars utvärderar en potentiell justering av sitt aktieinnehav i Polestar, inklusive en utdelning av aktier till Volvo Cars aktieägare. Detta kan leda till att Geely Sweden Holdings blir en betydande ny aktieägare.

Volvo Cars kommer inte längre att ge ytterligare finansiering till Polestar. Volvo Cars kommer
dock att förlänga återbetalningsperioden för det befintliga konvertibla lånet med 18 månader till slutet av 2028. Volvo Cars och Polestars starka operativa samarbete kommer fortsätta, vilket gynnar båda företagen.

Vidare uppger vd Jim Rowan att Volvo Cars står fast vid målet att rapportera en EBIT-marginal över 8 procent för 2026 och gör det nu baserat på en förväntad omsättning mellan 550–600 miljarder kronor.

”I slutet av 2026 motsvarar detta en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt (CAGR) på 11–15 procent från 2023–2026. Denna förtydligade ambition betonar ytterligare att vi strävar efter att växa när det gäller omsättning och värde snarare än enbart volym och därigenom fokusera ännu mer på lönsam tillväxt”, säger Rowan.

Annons