Finans Nyhet

Visma krävs på mångmiljonskadestånd

Publicerad
Uppdaterad

UPPDATERAD (2) Entreprenörer över hela landet rasar mot redovisningskonsulten Visma efter att ha fått bakläxa på sina deklarationer. Nu stämmer man bolaget.

Sara Johansson

Stämningarna mot redovisningskonsulten Visma Services AB rasar in till Stockholms tingsrätt.

Bråket handlar om att Visma hade uppdraget att upprätta entreprenörernas självdeklarationer, men enligt ett beslut från Högsta förvaltningsrätten (tidigare Regeringsrätten) har deklarationerna varit felaktiga. Och nu kräver alltså entreprenörerna skadestånd av Visma. Samtliga vill ha samma belopp som domstolen har gett dem i straffskatt plus ränta. Skadeståndsbeloppet är uppe i drygt sex miljoner kronor än så länge.

Anmäl dig till Realtid.ses Nyhetsbrev Finans och Försäkring som skickas ut varje fredag.

Annons

Entreprenörerna som som stämmer Visma har alla samma historia. I mitten av 90-talet köpte de en kapitalförsäkring hos Liechtenstein-baserade försäkringsbolaget Pavilion Life Insurance Company Ltd. Bolagets verksamhet gick ut på att bilda kommanditbolag i Sverige och sedan investera i dessa. Samtliga personer som står bakom stämningen bedrev näringsverksamhet i kommanditbolagen innan dessa såldes av Pavilion.

Enligt domstolen skulle Pavilions reavinster redovisats i självdeklarationerna som tjänsteinkomst, vilket alltså inte har skett.

Enligt stämningsansökningarna var det Visma som skötte upplägget med kommanditbolagen och initiativet hade kommit till utifrån skattehänsyn. Visma medverkade vid försäljningarna och hanterade även kommanditbolagens bokföring och skattedeklarationer.

Annons

”Visma har utifrån ovanstående agerat vårdslöst vid upprättandet av Xxx självdeklarationer. Xxx har således orsakats skada, motsvarande skattetillägget och kostnadsränta jämte dröjsmålsränta, till följd av Vismas vårdslöshet.”

Entreprenörerna har varit i kontakt med Visma efter domstolens beslut och krävt att få tillbaka pengarna som de har varit tvungna att betala till staten, därefter har de alltså även gått till domstol.

Realtid.se har sökt entreprenörernas ombud Lars Thörn från Nya Kreativgruppen AB.

Annons

Läs Magnus Hedlunds, vd på Visma Services, svar på kritiken här.

Fotnot: Artikeln har uppdaterats sedan publiceringsdatumet.

Så kan en skatteplanering gå till

Entreprenören bildar två bolag. Ett aktiebolag och ett kommanditbolag. Kunderna betalar sina fakturor till kommanditbolaget.

Kapitalförsäkringsbolaget, i detta fall Pavilion Life Insurance Ltd, äger 99,9 av kommanditbolaget.

Entreprenörens egna kostnader betalas av aktiebolaget som med lite interna transaktioner precis går i hop.

Vinsten samlas i kommanditbolaget och delas ut obeskattad till entreprenörens kapitalförsäkring. Pengarna kan sedan placeras i en aktiedepå och förräntas utan att råvinst och utdelning beskattas.

Visma Services AB

Det aktuella bolaget Visma Services AB förvärvades 2001 av Visma Services ASA (VS), en del av det norska Visma ASA (VA).

Då hette det svenska bolaget Bjellefors- Gruppen International AB (BGI).

Annons