Finans Nyhet

Vinge-advokat anklagas för systematisk överdebitering

Publicerad
Uppdaterad

”Arvodet är skäligt”, menar Vinge-advokaten Morgan Hallén.

Sara Johansson

Vinge-advokaten Morgan Hallén begär att få förskott på sitt arvode, drygt 1,1 miljoner kronor. Men tillsynsmyndigheten i konkurser, TSM, säger nej.

När Realtid.se når Morgan Hallén på måndagsmorgonen är han inte upplagd för att tala om arvodet.

– Jag hänvisar till tingrätten. Jag tycker att du ska ta del av de handlingarna där framgår det väldigt tydligt vad jag anser om TSM:s yttrande, säger han.

Annons

Morgan Hallén är förvaltare för Västkustfamiljen AB:s konkurs i Göteborgs tingsrätt. Företaget försattes i konkurs den 14 september 2010 och Morgan Halldén hävdar att arbetet med konkursen fortsätter året ut.

Nu kräver han alltså att få ett förskott på det totala arvodet, med skatt uppgår beloppet till drygt 1,1 miljoner kronor.

TSM anser att han ska få ett förskott på arvodet, men att advokat Morgan Halldén har begärt ett oskäligt högt arvode.

Annons

”Den situationen bör undvikas att förvaltaren vid konkursens slutskede tvingas att återbetala medel som har lyfts i förskott”, skriver TSM.

Istället går myndigheten med på att Morgan Hallén ska få ut 630.000 kronor i förskott, inklusive skatt.

Morgan Hallén anser dock att hans arvode är skäligt. Han pekar också på att TSM inte har pekat ut någon specifik post som anses vara oskäligt hög. TSM har heller inte pekat på ”någon åtgärd som varit felaktig eller utförts under förbrukande av för mycket tid”, menar Morgan Hallén.

Annons

TSM svarar att man inte anser att arbetet är onödigt dock överdebiterat.

”Förvaltaren har uppgivit att det åtgått cirka 450 timmar. Det betyder ingenting annat än att förvaltaren har lagt för mycket tid på att utföra beskrivet arbete”, skriver TSM.

Men kritiken stannar inte vid Västkustfamiljens konkurs. TSM menar att Vinge-advokaten ”regelmässigt debiterar betydligt högre arvoden än förvaltare på andra byråer på orten som utför motsvarande arbeten i omfång och kvalité.”

Man pekar även på att förvaltaren har en benägenhet att begära ut förskottsarvoden regelmässigt vid årsskiftet, vilket fördyrar handläggningen utan att det tillför konkursboet något.

Göteborgs tingsrätt har ännu inte kommit med ett beslut om advokatens arvode.

Annons