Finans Nyhet

Viklund överklagar skärpt straff till HD

Publicerad
Uppdaterad

”Vi är naturligtvis inte nöjda med den här domen. Vi ska försöka få upp det här till högsta domstolen”, säger Hans Viklunds advokat Gustaf Ljungström.

Sara Johansson

I går dömdes den kontroversielle affärsmannen Hans Viklund till tre års fängelse av Svea Hovrätt, vilket var en skärpning av tingsrättens fängelsestraff på två och ett halvt år.

– Den stora skillnaden från tingsrättens dom är att en antal fakturor har bedömts som osanna, av hovrätten, i den meningen att de inte motsvarar några affärshändelser. Det slår på ett antal punkter, säger Gustaf Ljungström.

Även den medåtalade Magnus Persson påverkas av hovrättens ändringar och döms till ett strängare fängelsestraff från två år och tre månader till två och ett halvt år.

Annons

De tidigare affärskompanjonerna döms bland annat för bedrägeri, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott med koppling till ett flertal aktiebolag.

En annan skillnad från tingsrättens dom är att vissa bokföringsbrott har bedömts som grova i stället för av normalgrad samt att Viklund nu även fälls för skattebrott. Hans Viklund har däremot friats från två punkter som gäller grovt försvårande av skattekontroll.

– Därför jag kan tycka är märkligt är att man ändå väljer att höja straff med tanke på att det straffet som utdömdes av tingsrätten var ganska strängt. Jag anser att de hade kunnat stanna på samma straffnivå, säger Gustaf Ljungström.

Annons

En central fråga i målet har varit om Hans Viklund varit ställföreträdare för de i målet aktuella bolagen.

Hans Viklund har själv påstått att han inte haft någon ställning eller inflytande i bolagen. Hovrätten konstaterade, liksom tingsrätten, att han varit faktiskt ställföreträdare medan Magnus Persson varit formell ställföreträdare.

– Jag har inte hunnit analyserat domen i detalj ännu men vi ska be HD att titta på frågan om faktisk ställföreträdarskap och det slår egentligen på hela målet, säger Gustaf Ljungström.

Annons

I ett par fall har Hans Viklund medgett att han varit ställföreträdare men i de resterande bolagen uppger han att Magnus Persson är företrädare.

– Men var går gränsen för ett faktiskt ställföreträdarskap. Vad måste man ha gjort för att anses vara en faktisk ställföreträdare och i vilken mån ska man kunna ha ett juridisk ansvar som faktisk ställföreträdare när det finns en legal företrädare som inte är en målvakt, säger Gustaf Ljungström.

Enligt honom har alltså Magnus Persson i de flesta fall varit en legal företrädare. Ljungström menar att han inte är någon målvakt, ingen man som man har plockat från gatan.

– Han är en person som kan de här bolagen, en legal företrädare i ordens rätta mening. Då tycker jag att det är lite märkligt att man pekar ut ytterligare en person som faktiskt ställföreträdare som också ska ta ansvar för allt, säger Gustaf Ljungström.

Han hänvisar även till domen och pekar på att rätten inte kunnat peka på ett enda bolag där Hans Viklund är ställföreträdare. Istället har man gjort ”ett svepande grepp över alltihop”.

Vad väger tyngst att vara faktisk eller formell företrädare?

– Som praxis är effekten densamma. Men jag anser att den är applicerbar om en person som kontrollerar ett bolag tar in en helt okunnig person, någon från gatan, och stoppar in som legal företrädare som ren papperskonstruktion. Då är det fullt rimligt att man utsträcker ansvaret på det sättet.

Domen refererar till en rad vittnen som alla pekar på att man haft uppfattningen att Hans Viklund stått bakom bolagen. Bland annat har den medåtalade likvidatorn Timmo Tihinen vittnat om att Magnus Persson utåt sett var företrädare, men att denne var tvungen att stämma av allt med Hans Viklund.

– Men vad som brister i analysen är: vad har de här personerna egentligen för kunskap om detta. När en person säger att han uppfattar honom som företrädare undrar man vad detta grundar sig på eller är det bara ett intryck.

– I samtliga fall är det bara intryck. De vet inget egentligen. Det tycker jag är väldigt löst att gå på. Hovrätten har gått på detta och den uppfattningen delar inte jag.

I väntan på att domen ska vinna laga kraft sattes Hans Viklund på fri fot direkt efter hovrättsförhandlingarna. Men han tvingas istället att inställa sig vid Norrmalms polisstation en särskild tid varje måndag. Han har även fått reseförbud då hovrätten anser att det finns risk för att han ska fly landet.

– Jag delar inte uppfattningen att det finns en flyktfara. Men domstolen har bedömt att han ska ha reseförbud och det är i och för sig bättre än att han ska sitta häktad.

Realtid.se söker Magnus Perssons försvarsadvokat Ingegerd Ek från Lex Advokatbyrå.

Annons