Finans Nyhet

Vikande trend för sysselsättningen

Publicerad

Bemanningsföretaget Manpowers senaste arbetsmarknadsbarometer tyder på en vikande trend för sysselsättningen.

I fyra av fem regioner har de arbetsgivare som väntar sig en minskning av sysselsättningen blivit fler. Undantaget är arbetsgivarna i Stockholms och Uppsala län, som räknar med en rejäl ökning av sysselsättningen.

I nästan samtliga undersökta branscher redovisar företagen minskade sysselsättningsplaner.

TT

Annons
Annons