Finans Nyhet

”Vi vill underlätta hållbara investeringar för våra kunder”

Taggar i artikeln

Avanza Rikard Josefson
Publicerad

Avanza lanserar AVA Gender Equality Tracker som följer Equileaps unika europeiska jämställdhetsindex möjliggör investeringar i jämställda bolag. –Vi vill underlätta hållbara investeringar för våra kunder, säger Rikard Josefson, vd Avanza.

Camilla Jonsson

AVA Gender Equality Tracker är ett nytt värdepapper som handlas som en vanlig aktie på Stockholmsbörsen och följer Equileap Europe Gender Equality Index.

Indexet använder sig av en poängranking utifrån fyra övergripande teman: könsbalans bland ledare och anställda, jämställda löner och balans mellan arbetsliv och privatliv, policys för jämställdhet, samt engagemang för transparens och ansvar. Indexet exkluderar dessutom bolag som har majoriteten av sin intjäning från vapen, spelverksamhet och tobak, liksom bolag som är upptagna på Norwegian Ethics Council List.

–Jämställdhetsindex fokuserar oftast på antal kvinnor i styrelse och ledning. Equileaps index bygger på en unik och gedigen metod där man på djupet rankar företag efter flera jämställdhetskriterier inom olika områden. Vi, och många kunder med oss, tycker att det är viktigt med jämställdhet och det gör att det känns extra kul att lansera en tracker med bolag som jobbar aktivt med dessa frågor, säger Rikard Josefson, vd Avanza.

Annons

– Det finns också forskning som visar att jämställda bolag är mer innovativa och lönsamma.

–När det blir uppenbart att jämställdhetsfrågan påverkar ett företags finansiella resultat kommer åtgärder att vidtas för att se till att fokus i lika stor utsträckning läggs på dessa frågor som på andra områden.

 

Annons

Annons