”Jag har rekryterat ett nytt team och det har tagit i princip ett år. De två senaste personerna kom in för en månad sedan”, säger Pauline Holst-Blomqvist., chef för corporate finance på Avanza. Foto: Avanza
”Jag har rekryterat ett nytt team och det har tagit i princip ett år. De två senaste personerna kom in för en månad sedan,” säger Pauline Holst-Blomqvist., chef för corporate finance på Avanza. Foto: Avanza
Finans

“Vi växer primärt med egna uppdrag”

Pauline Holst-Blomqvist har under det senaste året byggt upp Avanzas avdelning för corporate finance. Nu räknar hon med att de egna uppdragen snart dominerar över distributionsuppdragen.

Publicerad 2019-11-04

Avanza bestämde sig förra året för att göra en rejäl satsning inom corporate finance, alltså företagsfinansiering, som under många år levt en undanskymd tillvaro hos nätbanken. Det är ovanligt att nätbanker också ägnar sig åt corporate finance. Såvitt Pauline Holst-Blomqvist vet är det till och med unikt.

Orsaken till satsningen är att Avanza tror att de med sin stora bas av privatsparare kan erbjuda intressanta investeringsmöjligheter samtidigt som bolagen får hjälp att nå investerare och dessutom få likviditet i aktiehandeln. 

– Uppgiften för corporate finance är att för Avanzas kunder tillgängliggöra och verka för att så många som möjligt ska kunna ha tillgång till investeringsmöjligheter som annars kanske bara erbjuds institutioner och ett fåtal mycket förmögna privatpersoner, säger Pauline Holst-Blomqvist.  

Innan hon började på Avanza i september förra året i syfte att utveckla verksamheten fanns tre anställda på avdelningen. Sedan början av oktober är den fulltalig, med nio personer. Även emissionsgrupper och andra på Avanza är på olika sätt involverade i corporate finance-verksamheten.

Avanzas intäkter från corporate finance uppgår under årets första nio månader till 15 miljoner kronor, jämfört med 16 miljoner under motsvarande period förra året. Pauline Holst-Blomqvist påpekar att man lyckats hålla intäkterna nära oförändrade trots att uppbyggnaden av avdelningen tagit uppmärksamhet från den löpande verksamheten. 

Corporate finance-avdelningen har dels egna uppdrag, som till exempel börsnoteringen av Transcendent i oktober. Dels hjälper avdelningen storbankerna vid börsnoteringar med distribution till privatsparare. Exempel på distributionsuppdrag under senare tid är EQT:s börsnotering och noteringen av Akelius D-aktier. Avanza tillförde EQT knappt 32 000 aktieägare och närmare 10 000 för Akelius, enligt Pauline Holst-Blomqvist. 

– De egna uppdragen är den stora skillnaden mot hur det var tidigare. I dag är det ungefär 50/50 egna uppdrag respektive distributionsuppdrag, säger Pauline Holst-Blomqvist. 

 Vad är ambitionen framöver när det gäller egna respektive distributionsuppdrag?
– Ambitionen är att göra mer och mer egna uppdrag, säger Pauline Holst-Blomqvist. 

Corporate finance-avdelningen är främst verksamt inom transaktioner på aktiemarknaden. Men det finns också en del verksamhet inom skuldfinansiering, vilket också är ett område som kommer att utvecklas mer. 

Vad innebär det för intäkterna att ni nu är fulltaliga inom corporate finance?
– Jag kan inte ge någon prognos, men rimligtvis bör det betyda att egna uppdrag ökar i antal. Som vi vet är börsnoteringar också avhängiga av börsklimat, konjunktur och så vidare, så det får man ha med sig, säger Pauline Holst-Blomqvist.  

– Avdelningen har en fantastiskt stor potential, inte minst tack vare den kraft som finns i plattformen vad gäller placing power. Man kan konstatera att den behövde utvecklas, tillägger hon.  

Enligt Pauline Holst-Blomqvist börjar marknaden nu alltmer förstå möjligheten med Avanzas bas av privatsparare. 

– Det är ett område som många andra finansiella aktörer och storbanker kanske inte har värdesatt lika mycket förut, men lyckligtvis förstår bolagen vikten att ha med sig sparare. Fler aktieägare innebär också större kännedom kring ett bolag och dess verksamhet, säger hon. 

Pauline Holst-Blomqvist beskriver aktiviteten på kapitalmarknaden som god:

– Det finns mycket kapital i marknaden som söker hem. Vi har fortfarande negativa räntor och vill man ha avkastning är det fortfarande aktiemarknaden som erbjuder potentiell avkastning. 

Efterfrågan för corporate finance-tjänster är också bra, enligt Pauline Holst-Blomqvist.

– Bolagen mår bra och vi vill fortsätta jobba med bolag som bedriver en hälsosam verksamhet. I den mån det går vill vi gärna jobba med verksamheter som är motståndskraftiga vid en konjunkturavmattning.

Har ni fokus på någon eller några branscher?
– Vi är allätare. Det finns vissa områden som vi inte är väldigt aktiva inom, till exempel läkemedel och bolag i en tidig fas. Vårt fokus är tillväxtbolag med en hälsosam verksamhet och god utvecklingspotential. 

Består er avdelning av mycket erfaren personal?
– Det är ett spann med de som har lång erfarenhet till de som jobbat runt fem år i marknaden, säger Pauline Holst-Blomqvist, som själv innan hon kom till Avanza var senior rådgivare på Keystone MCF Corporate Finance där hon arbetade med bolagstransaktioner. 

Hon har tidigare även arbetat på globala banker som Deutsche Bank och Merrill Lynch Bank of America.

– Jag har rekryterat ett nytt team och det har tagit i princip ett år. De två senaste personerna kom in för en månad sedan, säger Pauline Holst-Blomqvist.

Platsannonser