Finans Nyhet

”Vi säger sanningen”

Publicerad
Uppdaterad

Alexander Richards försvarsadvokat Per E Samuelson viftar bort EBM:s anklagelser och hävdar att åklagare Stig Åström inte har grävt tillräckligt noga.

Sara Johansson

Efter måndagens lunchpaus i förhandlingarna i Nacka tingsrätt börjar försvarsadvokaten Per E Samuelson sin sakframställan med att presentera vem Alexander Richards är för rätten.

Han förklarar att Alexander Richards är son till en engelsman men uppvuxen i Göteborg. Han gick i skolan på Lundsberg och började arbeta som affärsman omedelbart efter gymnasiet:

– Det gick väl si och så, vilket bidrog till att han utvandrade från Sverige till först Frankrike och sedan Indien, säger Per E Samuelson.

Annons

I Indien träffade Alexander Richards Mahesh Rahm, som blev hans affärspartner. Alexander Richards flyttade senare till England där han började göra affärer med britten Les Balmer. Medan han bodde i England gifte han sig, men hans hustru ville snart flytta tillbaka till Sverige och valde att göra detta mot Alexander Richards vilja.

Han tvingades att flytta med då de hade ett gemensamt barn och ett på väg.

Per E Samuelsson påpekar att Alexander Richards gjorde en bedömning att han skulle börja deklarera i Sverige först från och med 2005, vilket också är det aktuella året för åtalet.

Annons

Det skattebråk som nu avhandlas i Nacka tingsrätt handlar om att åklagaren hävdar att Alexander Richards medvetet struntat i att betala skatt om 1.350.000 kronor för aktieaffärer relaterade till taxeringsåret 2006 (inkomståret 2005).

Den stora tvistefrågan rör bland annat när Alexander Richards verkligen förvärvade dessa aktier. Alexander Richards menar att han köpte dessa i december 2004 till ett marknadsvärde av 3 kronor per aktie. Enligt Per E Samuelson var han inte skriven i Sverige vid den tiden, men åklagare Stig Åström hävdar att förvärvet skedde den 21 februari 2005 då aktien handlades på Aktietorget och hade ett värde av minst 17 kronor per aktie.

När det gäller frågan om var Alexander Richards egentligen var skattskyldig betonar Per E Samuelsson att anledningen till att hans klient har uppgett London-adresser för Skatteverket var på grund av den skilsmässa han då låg i. Han vistades därmed mer i London än i Sverige under 2006:

Annons

– Åklagaren har enbart gått på skriftliga handlingar i sin sakframställning medan vi går på sanningen, säger Per E Samuelson.

Han beklagar samtidigt att Alexander Richards hustru inte har valt att dyka upp i rättssalen som vittne. Hon skulle kunna berätta hur omständigheterna såg ut och att Alexander Richards faktiskt bodde mestadels i London under den aktuella tiden.

Per E Samuelsson berättar att när Alexander Richards senare kom till Sverige började hans affärer blomstra och han lyckades notera fyra bolag på börsen. Alexander Richards omnämndes i affärspressen som kungen över Aktietorget.

Men sedan sprack bubblan. Affärspressen började i stället jaga honom med ljus och lykta och svarta rubriker bidrog till att ett av hans börsbolag tvingades lämna börsen, enligt Per E Samuelson.

Sedan kommer Per E Samuelsson in på den första åtalspunkten som rör förvärvet och försäljningen av aktierna i System Seperation. Alexander Richards hävdar att förvärvet av aktierna skedde den 9 december 2004 till marknadspriset 3 kronor. Detta var innan aktien noterades på Aktietorget. Anledningen till att han förvärvade aktierna var för att dessa skulle delas ut till tre anställda inom bolagskoncernen genom ett optionsavtal.

Villkoren i avtalet var dock inte klara innan noteringen och därför ville Alexander Richards vinna tid i förhandlingarna.

– Skälet till att man köper ut dessa den 9 december är för att undvika den diskussion som åklagaren nu har fört, nämligen om underprissättning, säger Per E Samuelson.

Senare visade det sig dock att männen hellre ville ha pengar än aktier i bolaget och därför behöll Alexander Richards aktierna för sig själv, förklarar han.

Aktierna fördes sedan över till hans hustrus depå hos Hagströmer & Qviberg då han själv inte var skriven i Sverige och därför inte hade egen depå där. Genom ett avtal mellan hustrun och Alexander Richards säljer hon aktierna.

– Ingångsvärdet blir dessa tre kronor och det blir en rejäl vinst eftersom aktierna står mycket högre. Jag anlitar en skattejurist eftersom aktierna ligger på min hustrus depå och jag får rådet att deklarera via hustruns deklaration och inte genom min, säger Alexander Richards under förhöret.

Angående åklagarens påståenden när det gäller bolagens bokföring kring den aktuella transaktionen svarar Per E Samuelson att flera personer ska vittna om att det har varit en rörig bokföringsperiod, de ansvariga personerna skötte inte sitt jobb, menar Samuelson.

– Åklagaren har kollat på bokföringen och utifrån det gjort sin tolkning. Vi går djupare och kallar in vittnen som kan berätta hur det egentligen låg till, säger Per E Samuelson och pekar på kommande vittnesmål.

Vittnen ska även förklara varför försäljningen av aktierna i System Seperation bokförts först den 21 februari 2005 istället för i december 2004.

På den andra åtalspunkten anklagas Alexander Richards för att ha tagit ut 1,3 miljoner kronor från ett av sina bolag utan att redovisa detta som lön.

Per E Samuelson går tillbaka i tiden och menar att Alexander Richards hade en omfattande bolagsgrupp vid den här tiden med bolag i Sverige, England, Dubai och Ryssland. Alexander Richards var inte ensam ägare och bolagen gick in i varandra.

– Under årsskiftet 2005-2006 upplever Alexander Richards bolagsstrukturen som rörig. Inför det här året inser Alexander Richards, som är huvudägare, att han behöver en omstrukturering. Man ska köpa ut delägare och så vidare. Mängden av bolag gör också att det blir många koncerntransaktioner som är svåröverskådliga.

Samtidigt ser Alexander Richards att det kommer att bli en rejäl expansion. Per E Samuelson kommer återigen in på de fyra börsnoteringarna under 2005. Kostnaden för omstruktureringen ska enligt den dåvarande bokföraren bäras av vilken som helst av bolagen i gruppen, men ska huvudsakligen tas av det nya holdingbolaget.

– Han anlitar sin gamle affärsbekant Mahesh Rahm som ska genomföra omorganisationen, säger Per E Samuelson.

Enligt ett avtal med sin affärspartner ska 100.000 pund betalas som konsultarvode. Enligt Per E Samuelson låg pundet i drygt 13 kronor.

Det är nu han kommer in på förklaringen till Alexander Richards uttag av 100.000 pund i kontanter. Pengarna skulle alltså betalas till Mahesh Rahm för omstruktureringen.

Per E Samuelson menar dock att det är riktigt som åklagaren har påstått att detta uttag istället gått till Alexander Richards privata omkostnader.

Men han poängterar att Richards istället har tagit på sig ansvaret att därefter betala Mahesh Rahms arvode från sin privata kassa, vilket han har gjort löpande.

Per E Samuelson pekar på en skrift från Mahesh Rahm som bekräftar att han har mottagit sin betalning för de tjänster som han har utfört.

Advokaten vänder sig mot åklagaren:

– Åklagaren påstår att avtalen samt fakturan från Mahesh Rahm är påhitt. Vi får väl se vad Mahesh Rahm säger när han kommer hit i morgon (läs idag).

Annons