Finans Nyhet

”Vi är en oupptäckt money machine”

Publicerad

Olje- och gruvfamiljen Lundin har stora förhoppningar på sitt nya solenergiföretag Etrion. Bolagets finanschef Garrett Soden benar ut potentialen.

Realtid.se skrev i förra veckan om familjen Lundins nysatsning på solenergiföretaget Etrion.

Det är alltså tidigare olje- och gasbolaget Petro Falcon som nu har omvandlats till Etrion, i och med att Petro Falcon köpte Etrion i september.

Etrion övertog då Petro Falcons börsnotering på Torontobörsen, där hela Etrion nu är värt 650-700 miljoner kronor vid en börskurs kring 0,70 Kanada-dollar.

Annons

Etrion i sin tur startades så sent som i oktober 2008 av vd Marco Northland, då han fick finansiering av familjen Lundin.

Affärsidén för Etrion är inte att utveckla och tillverka produkter för solenergi, utan att vara en elleverantör som producerar el med solenergi.

Egentligen är det inte bara solenergi, utan all typ av ”förnyelsebar energi”.

Annons

Strategin är att investera i anläggningar som producerar förnyelsebar energi.

Etrions roll omfattar att bygga, äga, och sköta sådana anläggningar (”build, own, operate”).

Särskilda byggbolag hyrs in för att bygga sådana anläggningar.

Annons

Etrion finansierar anläggningarna, medan byggbolagen bygger dem och hjälper till med skötseln och underhåll.

– Vårt huvudsakliga mål är att bygga upp en portfölj av sådana elproducerande anläggningar, säger Etrions finanschef Garrett Soden som sitter på bolagets huvudkontor i Schweiz.

Det är alltså i första hand sådana anläggningar som baseras på solenergi, eller ”fotovoltaisk” teknologi (PV på engelska efter uttrycket Photo Voltaic).

– På lång sikt kan vi även satsa på vindkraft, men just nu satsar vi bara på solenergi.

Som ett första projekt investerar Etrion i en solenergi-anläggning i södra Italien som ska generera 4 megawatt.

I ett nästa steg planeras för ett nytt projekt på 20 megawatt.

– Så vår affärsidé är inte att tillverka solcellspaneler.

– Vi erbjuder inte teknologi.

– Vi investerar i byggande och utveckling av solkraftverk.

– Vi köper solcellspaneler från tillverkare, anlitar byggbolag för att bygga anläggningarna, och övervakar hela projektet.

Generellt är sådana projekt upplagda så att Etrion har folk på plats i länder som Italien och Grekland för att hitta bra platser för att bygga solkraftverken.

Sedan behöver man även få alla myndighetstillstånd.

– Det är en lång projekt-livscykel.

Efter att ha hittat land och fått tillstånd, ska byggbolag anlitas, solcellspaneler inköpas och installeras.

Man ska även ordna med finansieringen.

Finanschefen Garrett Soden pekar särskilt på den förmånliga bankfinansiering som kan erhållas för den här typen av projekt.

Av den totala investeringskostnaden, står Etrion för 20 procent med våra egna pengar.

Resterande 80 procent kan lånas upp från banker.

Det ger Etrion en viss avkastning på investeringen under den påföljande 20-årsperioden.

Bankerna är villiga att ställa upp med den gynnsamma finansieringen, tack vare att man kan ta ut ett högt elpris för solenergi i länder som Italien och Grekland.

Den höga elprisnivån garanteras av dessa länders stater i 20 års tid i en så kallad ”feed-in tariff” (FIT).

– Det är orsaken till att bankerna är villiga att finansiera 80 procent av projektkostnaden med gynnsamma villkor.

Vanligt är exempelvis att lånet tas med en löptid på 17-18 år, med en räntesats på referensräntan ”euribor” plus 2,5-3 procentenheter.

– Det är marknadsmässiga villkor i ett sådant här projekt med statligt garanterade elpriser.

– Det är mycket attraktivt jämfört med de lånevillkor man skulle få för ett olje- eller gasprojekt.

Den totala projektkostnaden för 4-megawatts-projektet ligger på 200 miljoner kronor.

Av det står Etrion för 17 procent medan bankerna står för 83 procent till ”mycket attraktiva villkor”.

Projektet ligger i södra Italien i Puglia-regionen nära landets ”häl”.

Det är fördelat på fyra olika ställen som genererar 1 megawatt var.

Efter finansieringen av Puglia-projektet har Etrion kvar 135-140 miljoner kronor i kassan.

De höga, statligt garanterade elpriserna på solenergi i länder som Italien och Grekland, har lett till en hög underliggande efterfrågan på solcellspaneler.

– Solenergi-anläggningar är mycket attraktiva för investerare.

Men när finanskrisen slog till i slutet på 2008 var det många solenergi-projekt som inte kunde finansieras, eftersom finansmarknaden torkade ut.

– Så nu har det i stället blivit en situation med överutbud på solcellspaneler, säger Soden.

Det innebär att priserna på sådana paneler faller.

Nu ligger prisnivån för solcells-panelerna enligt Soden på 4 euro per watt, motsvarande 4 miljoner euro per megawatt.

Det kan jämföras med den tidigare nivån på 5 euro per watt som Etrion betalade till sitt 4-megawatts-projekt.

– Sådana här projekt har en lång livscykel.

– Vi började förhandla under andra kvartalet 2009 då prisnivån på solcellspaneler sattes.

– Men hade vi startat igång projektet nu skulle vi fått betala 4 euro per watt, eller till och med ännu lägre.

– Troligen lägre eftersom prisnivåerna har fortsatt falla.

Det nya 20-megawatts-projektet som Etrion nu ska bygga, är egentligen inte en enda anläggning – utan anläggningar med den kapaciteten.

Målet är att Etrion ska få tillstånd för den kapaciteten år 2010, eller helst att den ska ha börjat byggas då kanske mot slutet av 2010.

– Men vi hoppas förstås att det ska bli klart mycket snabbare.

Etrion har en företagspresentation på sin hemsida där en sida särskilt förklarar vilken lönsamhet det blir från ett sådant här solenergi-projekt.

I Italien till exempel beror intäkterna från solenergin på hur många soltimmar det är.

– I södra Italien är solstrålningen mycket hög, vilket är attraktivt.

Sedan beror den statligt garanterade elprisnivån på vilket land det är.

Med den elprisnivån och den solmängd det är i södra Italien, kan man räkna med intäkter på 700.000 euro per megawatt och år.

– Det gör att den här typen av projekt blir mycket lönsamma.

Det är en så kallad ebitda-marginal på 85 procent. Det är ebitda-resultatet (rörelseresultat före avskrivningar) som andel av intäkterna.

Tack vare att det är möjligt att ha så mycket som 80 procent lån i sådana här projekt, blir det en god ”hävstång” så att Etrion får ut minst 14 procents avkastning på investerat kapital.

Det låter som en ”money machine”, där det bara handlar om att starta så många sådana projekt man kan?

– Det är korrekt, säger Etrions finanschef Garrett Soden.

Flaskhalsen är att ha bra expertis i företagsledningen för att hitta rätt projekt, genomföra dem, hitta finansiering, och sköta anläggningarna.

– Vi tror att vi har rätt ledningsteam, säger Soden och hänvisar till beskrivningen av Etrions företagsledning på hemsidan.

Vd Marco Northland har tidigare varit Europachef för bolaget SunPower, som är en av världens största tillverkare och installatör av solcells-paneler.

– Han kan alla länder i Europa och teknologin.

Men som den största fördelen för Etrion pekar Soden på bolagets ägarbild.

– Vi har mycket starka ägare som hjälper oss att finansiera projekt.

Familjen Lundin kontrollerar via stiftelser nästan 30 procent av Lundin Petroleum som äger 45 procent av Etrion.

Sedan äger familjen via stiftelserna direkt 13 procent av Etrion.

Så det finns egentligen ingen risk med Etrions solenergi-projekt?

– Jag skulle inte säga att du kan citera mig på det, men man kan säga det att det är en mycket attraktiv ”risk/reward”-relation, säger Soden.

Som skäl hänvisar han just till den förmånliga finansieringen man får i dessa projekt:

• Man kan låna till 80 procent eller mer (83 procent för Etrions 4-megawatts-projekt).

• Lånen har en löptid på 17-18 år.

• Det är ”non-recourse-lån”, det vill säga att om man inte kan betala tillbaka lånet kan bankerna inte gå vidare och kräva pengarna från moderbolaget. Bankerna har bara rätt att ta själva solenergi-anläggningen som säkerhet.

Ännu så länge finns det inga aktieanalytiker som bevakar Etrion och dess aktie.

– Vi är i en spännande fas, och har precis inlett utvecklingen av våra projekt.

– Men det finns ingen aktieanalys om oss ännu.

– Det finns ingen där ute som kan berätta ”vår story” ännu.

– Det var ju så sent som i september som Petro Falcon köpte Etrion, och vi har just offentliggjort vårt första 4-megawatts-projekt.

– Nu är målet att jag och vd Marco Northland ska ut och berätta ”vår story”, och ”utbilda” investerare om vad vi gör.

– Vi ska prata med investmentbanker och få dem att börja bevaka oss och skriva aktieanalyser.

Etrions finanschef Garrett Soden understryker att bolaget inte har några skulder, utan bara 135-140 miljoner kronor i kassan.

Inom respektive projekt tar bolaget dock lån. I det första 4-megawatts-projektet uppgår alltså lånen till 83 procent av den totala projektkostnaden på 200 miljoner kronor.

Det innebär 170 miljoner kronor i lån på projektnivå.

– Och det är alltså ”non-recourse-lån” som bankerna inte kan kräva av moderbolaget Etrion.

Frågan är om Etrion kommer att behöva be sina aktieägare om kapitaltillskott via nyemission, för att investera i fler solenergi-projekt.

– Vi jobbar i en mycket kapitalintensiv bransch, säger Soden.

– Om vi vill växa snabbt kommer vi att behöva ta in mer projektfinansiering.

– Då måste vi ha en god relation med bankerna för att de ska vilja låna över 80 procent av projektkostnaden till oss.

– Och därför är vi glada över att ha mycket starka majoritetsägare i form av Lundin Petroleum och familjen Lundin, som stödjer vår tillväxt.

Så då kommer ni att be om stora kapitaltillskott från era aktieägare?

– Nej, men vi kan komma att be om kapital för att täcka vår ”affärsutvecklings-pipeline”.

Det innebär alltså att i takt med att Etrion får klart med nya solenergi-projekt så kan mer kapital begäras in från aktieägarna till det.

– Vi räknar med att vi inte kommer att behöva be våra aktieägare om mer kapital under de närmaste kvartalen.

Men efter det?

– Det beror på vilka projekt vi hittar och vilken finansiering vi kan få.

Etrions nästa projekt som omfattar 20 megawatt, kommer att förläggas både till Italien och Grekland.

– Huvudsakligen till södra Italien, där solstrålningen är mycket attraktiv.

– Men vi letar mark över hela Italien.

Etrion har fem personer på plats i Italien som jobbar med det. Bolaget har kontor i Milano och i Rom.

I Grekland har bolaget tre personer i Aten som söker förutsättningar för projekt där i landet.

– Som det är nu är det en mycket attraktiv marknad i Italien med höga statligt garanterade elpriser för solenergi, och bra solstrålning.

– Men på en framtida marknad – vi måste tänka framåt – så tror vi att vi kommer att finnas i Grekland också, och efter det kanske även i Turkiet och Frankrike.

– Och när vi talar om att etablera oss i nya länder, menar vi länder som har uttalade intentioner att betala höga, statligt garanterade priser för förnyelsebar energi – för att stödja det.

– På kort sikt är det sådant vi har fokus på.

– Vi går till de
länder med höga sådana elpriser, så att det blir attraktivt och goda möjligheter att leverera avkastning på eget kapital.

På lång sikt när elpriserna för solenergi faller då statliga stöd minskar, men även kostnaderna för att bygga solenergi-anläggningar minskar, blir det bara hur bra solstrålning det är i respektive land som avgör var solenergi-anläggningar förläggs.

– Då kan det på lång sikt bli så att vi etablerar oss med solenergi-anläggningar i länder som Chile och Mexiko, och andra.

Eller i Sahara-öknen?

– Ja, det också.

Ligger det i era planer?

– Inte specifikt, men långsiktigt kommer vi att följa solen.

Har du någon synpunkt på att Etrion-aktien nu ligger kring 0,70 Kanada-dollar?

– Vi ser en väsentlig uppsida.

Etrions finanschef Garrett Soden är själv från USA, medan Etrions vd Marco Northland är både från USA och Chile.

Northland själv äger 600.000 aktier i Etrion som totalt har 158,5 miljoner aktier.

Han äger även fortfarande 10 procent av dotterbolaget Lux Solar Resources som är basen för Etrions solenergiverksamhet.

– Så vår vd har stora ägarintressen i Etrion, och har betydande incitament att göra bra ifrån sig.

Lundin Petroleums vd Ashley Heppenstall har även själv köpt 3 miljoner aktier i Etrion.

– Så han är också en stor ägare och tror på Etrion.

Venezeluanska byggbolaget Vinccler är även med som delägare i Etrion med en ägarandel på 10 procent. De har funnits med sedan Etrion var Petro Falcon.

Sedan finns det en eller två energifonder som äger 2-3 procent av Etrion var.

Förutom Lundin Petroleums 45 procent och Lundin-stiftelsernas 13 procent, handlas resten av Etrions aktier fritt på Torontobörsen.

Det innebär att det är cirka 25 procent av Etrions aktier som handlas fritt, så kallad ”free float”.

I dagsläget handlas det bara kring 100.000 Etrion-aktier per dag.

– Men ett av mina mål är nu att vara ute och ”utbilda” investerare om vår story, och få upp handeln i aktien.

Förhoppningen är därmed att analytiker ska börja skriva aktieanalyser om bolaget.

– Och vi ska presentera oss för nya investerare i exempelvis Sverige där vi inte har varit ännu, i Norge, och på andra finansiella marknader.

Hur kommer Etrion att se ut om 5-10 år?

– Då kommer vi att vara en stor, oberoende elproducent inriktad på förnyelsebar energi.

– Vår förebild är Lundin Petroleum med huvudkontor i Gèneve. Det är vår modell.

– Om Etrion är värt 20 miljarder kronor på börsen om fem år, så blir vi mycket glada.

– Med Etrion vill vi bygga en framstående, oberoende elproducent, med inriktning på förnyelsebar energi baserad på sol och vind.

– En dag kanske vi blir större än Lundin Petroleum. Vi hoppas det.

Lundin Petroleum är i dagsläget värt 18 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Det var Etrions vd Marco Northland som ”hittade på” namnet Etrion.

Där står ”E” för Electricity, ”trio” för de tre formerna av förnyelsebar energi (sol, vind och vatten), och ”n” står för ny.

Så det kan hända att ni har vattenkraftverk i framtiden också?

– Vi har inga specifika planer på det, men om vi ska nå vårt mål att vara en framstående oberoende elproducent inom förnyelsebar energi, så kommer vi även att ha vattenkraft i vår portfölj.

– Men inledningsvis finns vår expertis inom solenergi.

Vad menar ni med att ni ska vara ”framstående”?

– Att vi försöker bygga, äga och sköta solenergi-anläggningar till lägsta möjliga produktionskostnad per kilowatt-timme.

– Vi vill generera el med förnyelsebara energikällor till den lägsta produktionskostnaden i världen, och även jämfört med andra energikällor.

Soden ser som Etrions främsta egenskaper att ha expertis och ledningsförmåga att identifiera nya projekt, samt genomföra dem – att bygga och finansiera anläggningar.

Till det lägger han Etrions starka ägare som kan hjälpa till med finansieringen både av ägartillskott och lån.

– Det kanske finns mycket konkurrens inom vår verksamhet, men också stora möjligheter eftersom utvecklingen ännu är i så tidig fas då branschen för förnyelsebar energi växer.

– Det finns ett stort utrymme om man kan röra sig snabbt, att identifiera projekt, genomföra dem, ordna med finansiering, och ha finansiell support att utveckla affärsplanen.

– Kan vi göra det har vi en bra position.

Att Lundin Petroleum hjälper till med finansieringen innebär inte att Etrion lånar pengar direkt av Lundin Petroleum.

– Men genom att ha Lundin Petroleum som 45-procentig ägare, kan de hjälpa oss låna pengar via sina existerande bankrelationer.

Lundin Petroleum har exempelvis ett låneavtal som ger bolaget rätt att låna 7 miljarder kronor från en grupp med banker.

– Och genom att Lundin Petroleum har en existerande sådan relation, kan vi gynnas eftersom Lundin Petroleum är en existerande kund till dessa banker.

– Då kan vi få lån lättare än ett annat företag som inte har en sådan relation.

– På det sättet hjälper Lundin Petroleum oss att låna pengar. Det är inte genom att vi lånar pengar från familjen Lundin.

Det är svårt att hitta jämförbara börsnoterade bolag som Etrion.

– Det finns väldigt få börsnoterade elproducenter med inriktning på förnyelsebar energi.

Många bolag finns ”längre upp” (”uppströms”) i värdekedjan i form av tillverkare av exempelvis solcells-paneler.

– Men det finns väldigt få ”nedströms” som vi, som bygger, äger, och sköter solenergi-anläggningar.

– Det gör oss än mer attraktiva bland investerare.

– Vi är ett av få ställen där man kan få exponering mot den här delen av branschen.

– Som jag sa tidigare jobbar vi med en mycket attraktiv och lönsam del av branschen, medan marginalerna krymper mer och mer för de börsnoterade solcells-paneltillverkarna eftersom det finns ett överutbud av sådana paneler, och kinesiska konkurrenter.

– Sådan paneltillverkning är inte en attraktiv del av branschen nu.

– Men nedströms där vi är, kan vi låna 80 procent av kapitalet för att bygga projekt som gynnas av attraktiva elpriser.

Garrett Soden själv kan inte komma på ett enda börsnoterat bolag med samma inriktning som Etrion, i samma storleksklass.

Enligt en utomstående analytiker finns det större jämförbara bolag såsom franska Edf Nouvel som har en portfölj med förnyelsebara tillgångar i form av vindkraft och solkraft.

Men de är mycket större, och har även en del paneltillverkning, el- och vattenverk, samt försäljning från annan kraftproduktion med naturgas och olja.

– I vår storlek känner vi inte till något börsnoterat företag, som har en ren inriktning på att vara en oberoende elproducent baserad på solenergi.

Enligt Soden är det för tidigt att tala om Etrions framtida vinst per aktie.

– Vi har just byggt våra första anläggningar, och kommer att få våra första intäkter under tredje kvartalet 2010.

– Som alla tillväxtbolag kommer vår aktie inte att handlas utifrån vinsten per aktie förrän vi blir mognare.

Det går dock att räkna ut teoretiskt vad Etrions vinst per aktie blir med projekten på 4 megawatt respektive de ytterligare 20 megawatten.

– Alla siffror som behövs för att räkna ut det finns på vår hemsida.

Utgångspunkten är att man får intäkter på 700.000 euro per år och megawatt, samt en ebitda-marginal på 85 procent.

Annons