Finans Nyhet

Vd:n sitter säkert

Publicerad

Betydligt färre börsbolag har bytt vd i år jämfört med i fjol, visar en genomgång som TT gjort. Sven Hagstömer tror att bolagens ökade vinster är förklaringen.

En annan trend ligger dock fast – av de nya börscheferna är försvinnande få kvinnor.

TT har räknat till ett trettiotal vd-byten bland Stockholmsbörsens bolag hittills i år. Till de mest uppmärksammade fallen hör Föreningssparbanken, Swedish Match och Lindex.

Skillnaden jämfört med 2003 är – med drygt en månad kvar av året – dramatisk. Då var det hela 64 bolag på börsens A- och O-listor som bytte ut högsta chefen, enligt siffror från SIS Ägarservice.

Annons

Finansmannen Sven Hagströmer, ordförande i Tele 2, Avanza och Öresund, tror att ökade vinster kan vara en av orsakerna till utvecklingen, som han själv anser är glädjande.

– Jag tycker att det är negativt om man byter vd för ofta. Det tar ju ett eller två år bara att komma in i jobbet. Den höga omsättningshastigheten under 2003 hoppas jag var en tillfällighet, säger han.

Även styrelseproffset Monica Caneman, bland annat ledamot i Poolia och Nocom, förordar stabilitet.

Annons

– Men man måste alltid titta på det enskilda företaget. Är företaget i behov av en kompetens som inte vd:n besitter, då måste man ju byta vd.

Liksom tidigare år är det ytterst få bolag som utsett en kvinna till vd. Undantag är Tornet, som dock lämnat börsen sedan dess, och Wedins, vars nya chef Ingrid Osmundsen ännu inte tillträtt.

Det innebär att andelen kvinnor bland nästan 300 börs-vd:ar håller sig kring en dryg procent.

Annons

Varför är det så?

– Det är säkert så att i många företag letar man efter en man av tradition och hävd. Men det kan också bero på att det inte finns så många kvinnor som eftertraktar den typen av jobb, säger Monica Caneman.

Sven Hagströmer är, liksom Monica Caneman, motståndare till kvotering.

Hur ska man då få fram fler kvinnliga vd:ar?

– Se till att man har program som tar till vara de kvinnor som redan finns i organisationen, säger Sven Hagströmer.

Monica Caneman:

– Det handlar om att få kvinnor på alla positioner i företaget, och att man därmed skapar en bred och bra bas för att rekrytera kvinnor till såväl ledningsfunktioner som till vd-jobb och till styrelsejobb.

Båda är optimister och tror på en nära förestående förändring.

– Kvinnorna kommer väldigt starkt på mellannivån. Där har jag sett en stor skillnad under de senaste fem åren. Det är första tecknet på att det kommer att hända mycket på vd-nivån de närmaste åren, säger Sven Hagströmer.

TT

Annons