Finans Nyhet

Vasakronans vinst en halv miljard

Publicerad
Uppdaterad

Det statliga fastighetsbolaget Vasakronan redovisar en vinst efter finansnetto på 457 miljoner kronor för 2004, att jämföra med vinsten på 37 miljoner kronor året före.

Olle Blomkvist

Men exklusive reavinster och nedskrivningar minskade vinsten till 382 miljoner kronor, från 585 miljoner kronor 2003.

Hyresintäkterna föll, främst till följd av försäljningar, till 2.719 miljoner kronor, från 2.961 miljoner kronor.

I år räknar bolaget med en vinst efter finansnetto på 875 miljoner kronor, exklusive reavinster och orealiserade värdeförändringar på fastigheterna.

Annons

Vakansgraden ökade till 12 procent av hyresintäkterna, från 10 procent ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning på 165 miljoner kronor, en ökning från 9 miljoner kronor 2003.

Statliga Apoteket AB redovisar en vinst efter finansnetto på 280 miljoner kronor för 2004. Det kan jämföras med vinsten på 197 miljoner kronor året före.

Annons

Exklusive reavinsten på 147 miljoner kronor för försäljningen av aktier i Tamro, som ingick i 2003 års resultat, var resultatförbättringen 230 miljoner kronor.

Intäkterna ökade med 991 miljoner kronor, eller 3 procent till 34 111 miljoner kronor. Försäljningen av receptförskrivna läkemedel ökade med marginella 0,2 procent, enligt bokslutskommunikén.

TT

Annons

Annons