FinansNyhet

Vasakronan ökar vinsten rejält

Sammanfattningsvis visar vi ett starkt resultat för halvåret. kommenterar vd Johanna Skogestig.
Publicerad

Fastighetsbolaget Vasakronan, som ägs av Första till Fjärde AP-fonden, redovisar ett 2 procent
lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Finwire

Hyresintäkterna steg till 1 990 miljoner kronor (1 842), en ökning med 8,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 499 miljoner kronor (1 369), en ökning med 9,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet backade till 1 139 miljoner kronor (1 163), en minskning med 2,1 procent mot föregående år.

Annons

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 10 246 miljoner kronor (3 889). Totala värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 862 miljoner kronor (258).

Resultatet före skatt var 12 246 miljoner kronor (5 308).

Resultatet efter skatt blev 9 723 miljoner kronor (4 215), en ökning med 130,7 procent mot föregående år.

Annons

Nettouthyrningen uppgick till 187 miljoner kronor (-194) i första halvåret.

Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 6 procent att jämföra med 10 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 603 miljoner kronor (632)
genomförts under första halvåret.

Per den 20 juni var uthyrningsgraden 91,6 procent (92,1). Vakansen förklaras till 1,6 procent enheter (1,5) av vakanser i på gående projekt och utvecklingsfastigheter.

Annons

–Sammanfattningsvis visar vi ett starkt resultat för halvåret. Vi har en hög nettouthyrning och driftsöverskottet fortsätter att öka. En stor del av vår projektportfölj är nu färdigställd och vi har tagit emot flera nya fastigheter i förvaltningen det senaste året. Arbetsmarknaden är fortsatt stark och efterfrågan på centralt belägna och moderna kontorslokaler är god i alla våra fyra orter. Hur marknaden utvecklas på sikt återstår att se. Klart är dock att Vasakronan har alla förutsättningar att fortsatt vara långsiktigt framgångsrika. Vår kapitalstruktur är robust och våra fastigheter och lägen är de bästa tänkbara. Vi jobbar nära våra kunder och har engagerade och kunniga medarbetare. Vi är med andra ord väl rustade att möta en avmattning i ekonomin, kommenterar vd Johanna Skogestig i delårsrapporten.

Annons