Finans Nyhet

Varumärkessatsning ökar lönsamheten

Publicerad

De företag som utnyttjar sina varumärken som strategisk resurs är nästan dubbelt så lönsamma, enligt en studie.

Studien har genomförts under ledning av ekonomie doktor Frans Melin vid Lunds universitet på uppdrag av konsultföretaget Label Varumärkesutveckling AB.

– Studien visar att de företag som är mest varumärkesorienterade nästan är dubbelt så lönsamma som de som är minst varumärkesorienterade, säger Frans Melin.

De mest varumärkesorienterade företagen hade en genomsnittlig rörelsemarginal på 14 procent, medan motsvarande siffra för dem som var sämst på att utnyttja varumärket var 8 procent.

Annons

Det motsvarar i genomsnitt en skillnad på drygt en halv miljard kronor i rörelseresultat bland de undersökta företagen.

Börsnoterade företag är underrepresenterade bland de mest varumärkesorienterade företagen. Det bedöms bero på att kortsiktig kvartalsekonomi rimmar illa med långsiktigt varumärkesbyggande.

De 500 största företagen i landet tillfrågades. Endast 53 procent besvarade enkäten.

Annons

TT

Annons