Finans Nyhet

”Utmaningen är att hitta topp-juristerna”

Taggar i artikeln

Compliance Hammarskiöld & Co
Peder Hammarskiöld, senior partner på Hammarskiöld & Co, ser en ökad efterfrågan på byråns rådgivning inom compliance. Han upplever samtidigt att konkurrensen att hitta de bästa medarbetarna är tuff.
Publicerad
Uppdaterad

Svenska Akademien, Swedbank och Ikea efterfrågar alla den 20-års jubileumsfirande advokatbyrån Hammarskiöld & Co:s rådgivning inom det snabbt växande rättsområdet compliance.    

Miriam Istner-Byman

20-årsjubileumet ägde rum på Hotel At Six och firades med en stor smokingmiddag tillsammans med medarbetare och respektive, klienter och andra med vänskapliga band till byrån. 

En som har varit med på hela Hammarskiölds resa, ända sedan han och några till bröt sig loss från den stora advokatbyrån Lagerlöf Leman och tillsammans bildade advokatfirman Hammarskiöld & Co, är den seniora partnern Peder Hammarskiöld som tidigare var tongivande delägare på Lagerlöf Leman. Det är även efter honom som byrån har fått sitt namn. 

Han menar att mycket har förändrats sedan byrån grundades 1998.

Annons

– Förutom den tekniska utvecklingen är prioriteringen av vissa rättsområden annorlunda. När vi grundades var EU och konkurrensrätt ett litet område, men det har utvecklats till en mycket viktig marknad för oss och andra aktörer i branschen. 

Ett av Hammarskiölds kärnområden är M&A och Capital Markets, som står för 25 procent av byråns totala omsättning och som sysselsätter 15 av byråns 30-tal jurister. Konkurrensrätt, bank och finans och tvistelösning är andra viktiga kärnområden. 

För några år sedan lanserade Hammarskiölds även rättsområdet “Corporate Investigations” som innefattar compliance, det vill säga regelefterlevnad. Inom det här området är tio av byråns jurister verksamma och bland klienterna finns myndigheter, stiftelser och företag. Till exempel anlitades Hammarskiöld av Ikea  när möbelföretaget anklagades för korruption i Ryssland för några år sedan och under 2018 fick advokatbyrån i uppdrag av Svenska Akademien att genomföra en utredning som syftade till att utreda Akademiens samröre med den så kallade ”Kulturprofilen” och hans klubb Forum.

Annons

Rättsområdet compliance växer i och med att allt fler företag satsar på regelefterlevnad och i våras utsågs Hammarskiölds medarbetare Josefin Lindstrand till styrelseledamot för Swedbank för att få ordning på penningtvättsfrågorna i banken.

Med sina totalt 40-tal medarbetare är Hammarskiöld & Co vad man brukar kalla för en “mellanstor” advokatbyrå. Byrån erbjuder tjänster inom samtliga rättsområden förutom obestånd och skatt.

Man brukar tala om att de stora advokatbyråerna blir större och att fler nischbyråer grundas. Vilka är utmaningarna för en mellanstor advokatbyrå idag anser du?
–  Utmaningen ligger i att hitta toppjuristerna.  Det är hård konkurrens om att hitta de bästa medarbetarna. Någon sa skämtsamt att “snart får man börja rekrytera juristerna på dagis”. En annan utmaning ligger i att hitta en lönsamhet även om det kommer en lågkonjunktur som pågår under en längre tid. Att investera och ställa om till ny teknik är också en utmaning, säger Peder Hammarskiöld. 

Annons

Är det inte svårt för en mellanstor advokatbyrå att hitta sin plats?
–  Jag upplever inte det som tufft. Som en nischad mellanstor advokatbyrå blir det färre intressekonflikter. Det är en stor fördel. Jag tror att det finns en plats för alla om man bara är ledande inom de områden som man satsar på.

Skulle du säga att ni är det?
–  Ja, det är vi absolut. 

Peder Hammarskiöld nämner att de största konkurrenterna till Hammarskiöld & Co är de stora advokatbyråerna Mannheimer Swartling, Vinge och Gernandt & Danielsson, eftersom de är framstående inom Hammarskiölds kärnområden. 

Peder Hammarskiöld ser ljust på framtiden.

–  Just nu ligger vi tio procent över budget för 2019. Transaktionsmarknaden går bra nu och vi har många börsnoteringar och M&A-transaktioner. Vi har inga planer på att gå ihop med någon annan byrå utan kommer att fortsätta att vara en framåtblickande, nischad och självständig advokatbyrå.

 

Hammarskiöld & Co

Grundades: 1998

Vd: Sandra Kaznova 

Byråns nettoomsättning under 2018 uppgick till cirka 90 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster landade på cirka 20 miljoner kronor.

Ägarstyrning: Hammarskiöld & Co har totalt 11 delägare (varav 18 procent kvinnor) och vinstmodellen bygger på ett så kallat true partnership, vilket innebär att vinsten och kostnaderna delas lika mellan delägarna.

 

Annons