Finans Nyhet

Utebliven betalning från Swebus-ägare

Publicerad

Concordia Bus, Swebus moderbolag, väljer att skjuta upp ännu en räntebetalning. Denna gång uppgår summan till hela 80 miljoner kronor.

Som väntat skjuter Concordia Bus upp betalningen av räntorna på den obligation som förföll den 15 februari. Räntesumman uppgår till 8,8 miljoner euro, 80 miljoner kronor.

För att undvika likvidering måste företaget betala inom 30 dagar. Concordia Bus uppger i ett pressmeddelande att de utnyttjar dessa dagar till att fundera på vad som ska göras.

Concordia Bus har nettoskulder på totalt 2,4 miljarder kronor och är dessutom fast i olika leasingavtal när det gäller den operativa verksamheten.

Annons

Detta är andra gången på två veckor som Concordia Bus väljer att skjuta upp en räntebetalning. Realtid.se rapporterade för två veckor sedan om en uppskjuten betalning på 22 miljoner kronor, motsvarande 16,1 procent av den totala summan som förföll den 1 februari. Dessa 22 miljoner kronor meddelar nu bolaget att det kommer att betala.

Enligt Concordia Bus kommer företagets bussverksamhet att fortsätta och inte påverkas av situationen.

Concordia Bus presenterar resultatet för fjärde kvartalet den 21 april.

Annons

Annons