Finans Nyhet

Utdelningskungen

Publicerad

Astrazeneca väntas ge aktieägarna 500 miljarder kronor de kommande tio åren.

Det skriver Citigroups analytiker Kevin Wilson i en ny analys av Astrazeneca-aktien där bankens rekommendation höjs från ”behåll” till ”köp” med en riktkurs på nästan 350 kronor.

Det kan jämföras med att aktien i skrivande stund handlas på börsen för drygt 320 kronor.

Beskedet från Citigroup sticker ut jämfört med den övriga oron kring Astrazeneca om att en stor del av bolagets läkemedel kommer att tappa sitt patentskydd under de kommande åren, och att bolaget inte har några nya storsäljare på gång.

Annons

Realtid.se har tidigare skrivit om analytiker som anser att aktien inte är värd mer än 270 [se separat artikel].

Astrazeneca-anhängare förekommer dock exempelvis bland fondförvaltare [separat artikel 2].

Och nu går alltså Citigroup ut med sin positiva analys.

Annons

Wilson höjer sina prognoser för Astrazenecas vinst per aktie 2011 och 2012, och räknar nu med nivåer för vinsten per aktie kring 42-44 kronor per år under 2010-2012.

Det innebär att aktien på kursen 320 kronor värderas till ett p/e-tal på 7-8.

I analysen pekar Wilson på att Astrazeneca tjänar så pass mycket pengar att bolaget under de kommande tio åren väntas återföra ett kapital till aktieägarna motsvarande hela Astrazenecas totala värde på börsen (i dagsläget kring 450 miljarder kronor).

Annons

Wilson räknar med att det kan bli 73 miljarder dollar (470-480 miljarder kronor) som återbördas till aktieägarna.

Astrazeneca har enligt analysen överskottskassa, samt en företagsledning som historiskt visat att de återför överskottspengar till aktieägarna.

Utöver vanlig aktieutdelning räknar Citigroup med att aktieägarna ska få del av Astrazenecas kapital genom återköp av Astrazeneca-aktier.

Banken räknar till och med med att bolaget kommer att utöka sina återköp, vilket också är ett sätt att återföra kapital till aktieägarna.

Historiskt har Astrazeneca återfört 34 miljarder dollar till aktieägarna under de gångna tio åren genom både vanliga aktieutdelningar och aktieåterköp.

Citigroup väntar sig att Astrazeneca kommer att göra aktieåterköp för 3 miljarder dollar per år från och med 2011, och att det kan utökas med 2 miljarder dollar om Astrazeneca även säljer av sitt dotterbolag Astra Tech vilket planeras [separat artikel 3].

Vad gäller intjäningen i Astrazenecas själva verksamhet skriver banken att det är välkänt bland aktieinvesterare att bolaget kommer att få svårt att visa vinsttillväxt de kommande åren.

Citigroup räknar dock med att Astrazeneca kommer att visa bättre vinster än analytikerna räknar med.

Bankens vinstprognoser för åren 2012-2015 ligger 5-15 procent över vad analytiker räknar med i snitt.

Citigroup har exempelvis höjt sina förväntningar på intäkterna för Astrazenecas hjärtpreparat Crestor med 2-4 procent för åren 2011-2014.

Konkurrentpreparatet Lipitor kommer att tappa sitt patent i november 2011, och frågan är om det kommer att ge upphov till billiga lågpriskopior som även sätter press på Crestor.

Men Citigroup tror inte att intäkterna från Crestor kommer att påverkas nämnvärt, och pekar på att studier visar att Crestor är en bättre produkt än Lipitor.

När studierna bekräftas kan det höja Citigroups intäktsprognoser för Crestor med ytterligare 10-20 procent, och prognosen för 2014 års vinst per aktie med 3-5 procent.

Citigroup räknar med följande utveckling framöver för Astrazenecas intäkter:

2010: 33,0 miljarder dollar

2011: 33,2 miljarder dollar

2012: 32,3 miljarder dollar

Här är den utveckling banken räknar med för vinsten per aktie:

2010: 6,64 dollar (43,34 kronor)

2011: 6,72 dollar (43,86 kr)

2012: 6,54 dollar (42,69 kr)

Det innebär att Astrazeneca-aktien värderas till ett p/e-tal på 7-8 för alla år.

Jämfört med Citigroups tidigare prognoser för vinsten per aktie innebär det uppjusteringar med 5 procent för 2011 och 8 procent för 2012.

Under onsdagen framkom ett par positiva Astrazeneca-nyheter i övrigt; dels att bolagets magsårsmedel Nexium blir kvar inom ramen för det svenska högkostnadsskyddet, och dels att Astrazeneca har inlett lanseringen av sin blodproppsprodukt Brilinta i Tyskland.

Annons