Annons

Annons

Utdelning av aktier i Nickel Mountain Resources

Huvudägaren i Nickel Mountain Resources delar ut hela innehavet i NMR till aktieägarna.

Ifox Investments AB, som för närvarande är huvudägare i Nickel Mountain Resources, höll den 29 december 2017 en årsstämma, vilken beslutade om en utdelning av samtliga innehavda aktier i NMR, totalt 139.503.088 aktier. Avstämningsdagen är den 8 januari 2018 och efter utdelningen kommer alltså Ifox Investments AB inte äga några aktier i NMR.

Största ägaren i Ifox Investments är Max Renards Interfox Holding AB, 19,1 procent av aktierna (enligt siffror på hemsidan) samt Christine Marietta Heckel, 5,1 procent av aktierna och Peter Eriksson 2,2 procent av aktierna.

Den 24 maj 2017 sålde Ifox Investments sitt innehav i Mezhlisa Resources Cyprus Limited till Nickel Mountain Resources. Mezhlisa Resources äger i sin tur 50,18 procent i Bakcharneftegaz, BNG. Mezhlisa har rätt att förvärva upp till 74 procent i BNG som innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

Annons

Annons

Vd för Ifox investments, Anders Thorsell, är bokad den 9-10 januari hos relevant myndighet i Tomsk för registrering av utestående ägande som bolagets dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus har rätt till, vilket gör att ägandet i OOO Bakcharneftegaz, BNG, när registreringen genomförs kommer att uppgå till 65 procent, en ökning om 15 procentenheter jämfört med dagens registrerade ägande, framgår det i pressmeddelandet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons