Uppehållstillstånd ska återkallas vid misstanke om hot

Taggar i artikeln

uppehållstillstånd
Publicerad
Uppdaterad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som bland annat gör det möjligt att återkalla ett uppehållstillstånd om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism. Det föreslås också att vissa tidsfrister för återkallelse av uppehållstillstånd förlängs.

Realtid.se

– Det ska finnas större utrymme att återkalla uppehållstillstånd för personer som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet. Förslagen utgör en viktig del i regeringens arbete för att stärka säkerheten i landet, där också fler förslag är att vänta, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard i en skriftlig kommentar.

Regeringen föreslår även att ett främlingspass ska kunna återkallas av säkerhetsskäl. Ärenden där Säkerhetspolisen förordar att en utlänning inte ska beviljas främlingspass, eller att ett främlingspass ska återkallas, ska vidare utgöra säkerhetsärenden enligt utlänningslagen. Syftet med förslagen är att göra regelverket för ärenden med säkerhetsaspekter mer ändamålsenligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Annons

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Annons