Finans Nyhet

Uppåt för försäkringsbolag

Publicerad

Stigande börskurser fortsätter att gynna försäkringsbolagen, som får se avkastningen på sina tillgångar öka.

Enligt ny statistik från Finansinspektionen (FI) uppgick totalavkastningen på livbolagens placeringar i genomsnitt till 10,3 procent under årets nio första månader. Motsvarande tal för skadebolagen var 8,1 procent. Det innebär att avkastningen i stort sett har fördubblats jämfört med motsvarande period i fjol, då totalavkastningen var 5,1 procent för livbolagen och 4,4 procent för skadebolagen.

”De stora skillnaderna i aktieinnehav hos bolagen innebär dock en avsevärd spridning i avkastningen mellan bolagen”, skriver FI i ett pressmeddelande.

Marknadsvärdet på försäkringsbolagens totala placeringstillgångar uppgick i slutet av september i år till 2 201 miljarder kronor. Av dessa var 711 miljarder kronor placerade i utlandet.

Annons

TT

Annons