Undersökning: Sverige långt bakom andra europeiska länder i jämställdhetsfrågor

Taggar i artikeln

Wolters Kluwer
Wolters KluwerWolters Kluwer
"Vi som bransch har mycket arbete kvar att göra, men att jobba aktivt med frågor som hur vi genomför rekryteringsprocesser eller bemöter människor som inte pratar svenska är ett viktigt steg på vägen. Blir vi mer jämställda och inkluderande kommer vi utvecklas som människor, bolag och bransch, och kan då gå i bräschen för andra", säger Katarina Thörnqvist, Managing Director, TAA Scandinavia i globala bolaget Wolters Kluwer.
Publicerad
Uppdaterad

I Wolters Kluwers globala strategi strävar man efter att medarbetarnas sammansättning ska spegla den mångfald som återfinns både hos kunder och samhället i stort.

Realtid.se

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor har stått högt på agendan inom IT-sektorn de senaste åren. För Katarina Thörnqvist, Managing Director, TAA Scandinavia i globala bolaget Wolters Kluwer, är mångfald och inkludering inte längre bara en medmänsklig handling – det är också en hållbarhetsfråga och överlevnadsfaktor.

– Företag behöver öka sin kunskap och förstå att det här är väsentligt för företagens fortsatta överlevnad framåt. Kompetensförsörjning är ett stort problem i många branscher. Finns resurserna i andra delar av världen behöver man se förbi geografiska avstånd och språkbarriärer. Vi har de tekniska förutsättningarna för att jobba på det sättet och för oss funkar samarbetet mellan Skandinavien och exempelvis Indien väldigt bra, berättar hon.

Fördelningen mellan kvinnor och män inom IT-sektorn har långsamt jämnats ut. På ledande positioner i branschen generellt fanns år 2019 runt 30 procent kvinnor, enligt siffror från branschorganisationen Techsverige. Trots framstegen från föregående år ligger Sverige långt bakom andra europeiska länder i just jämställdhets-, mångfalds- och inkluderingsfrågor. En undersökning utförd av Workday och Sapio Research 2021 visar att svenska företag hamnar på en elfteplats av femton möjliga bakom länder som Spanien, Danmark och Italien.

Annons

I Skandinavien innehar kvinnor idag drygt 40  procent av de ledande positionerna i bolaget. Ser man till Wolters Kluwer globalt har bolaget en 50 procentig representation av kvinnor respektive män bland bolagets alla divisonschefer och verkställande direktörer. Likaså har styrelsen lyckats uppnå en jämn fördelning mellan könen.

– Vi som bransch har mycket arbete kvar att göra, men att jobba aktivt med frågor som hur vi genomför rekryteringsprocesser eller bemöter människor som inte pratar svenska är ett viktigt steg på vägen. Blir vi mer jämställda och inkluderande kommer vi utvecklas som människor, bolag och bransch, och kan då gå i bräschen för andra, säger Katarina Thörnqvist.  

Fakta

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Techsverige jobbar för att skapa bra villkor inom techsektorn. Man jobbar också med insatser för att åtgärda snedfördelningen mellan kvinnor och män både på medarbetar- och chefsnivå. Statistik på utvecklingen har förts sedan 2006.

Läs statistiken här:

Ladda ner Workday och Sapio Researchs rapport här:

Annons