Finans Nyhet

U-länder dräneras på kunskap

Publicerad

Enligt en rapport från OECD riskerar många u-länder att förlora stora delar av den högutbildade arbetskraften då allt fler universitetsutbildade söker arbete i rika västländer.

Utflyttningen av högskolestudenter från de fattiga länderna riskerar att hindra utvecklingen eftersom länderna då inte når upp till en kritisk massa av kvalitativt humankapital som anses krävas för långsiktig utveckling. Detta skriver utvecklingsorganisationen OECD i sin studie Trends in International Migration.

Guyana är den procentuellt största nettoexportör av högutbildade där 83 procent av befolkningen med en examen flyttat till något OECD-land för att arbeta.

Efter Guyana kommer flera länder i den karibiska övärlden samt en del afrikanska länder. Både asiatiska och sydamerikanska länder visar sig vara bättre på att behålla den utbildade arbetskraften. Enbart 3 procent av de indiska och av kinesiska universitetsutbildade arbetar i något OECD-land. I Brasilien var siffran bara 1,7 procent.

Annons

Annons