Trots prispress på solceller – branschjätte rekommenderar hembatterier

Taggar i artikeln

1Komma5° solceller
David Sätterman, COO på 1Komma5°, säger att det är hög tid att solelsproducenter satsar på batterier och smart energistyrning.
Publicerad
Uppdaterad

Konsumentmarknadsläget har kylts av till följd av ökade räntekostnader och ekonomisk oro, men det underliggande behovet av solel är oförändrat. Men nu är det hög tid att svenska mikroproducenter av solel också satsar på batterier och smarta energistyrningslösningar. Det menar David Sätterman, COO på 1Komma5°, som nu reser 430 miljoner Euro i en nyemission.

Anders Frick

Cellsolar, som numera heter 1Komma5°, förvärvar danska Viasol och siktar på 2 miljarder kronor i omsättning under 2023. Nu tar bolaget in 430 miljoner Euro för fortsatt expansion. Hittills har 215 miljoner euro i eget kapital samlats in. Pengarna ska bland annat gå till 1Komma5:s FoU-site och team i Berlin för att ytterligare främja programvarukapaciteten inom energihantering, virtuella kraftverk och enhetsanslutning runt bolagets energistyrsystem Heartbeat.

Heartbeat styr den tillgängliga elen från solcellssystemet, villabatteriet eller elnätet när strömmen är billig och kopplar den till hushållets förbrukning.

– Vi behöver fortsätta att vidareutveckla Heartbeat så att det skapar ännu fler nyttor. Vi behöver fortsätta växa för att bibehålla vår relevans där vi fokuserar både på vår organiska tillväxt och förvärv av specialiserade teknikföretag med kompetens inom solcellsteknik, energilagring, elbilsladdning och värmepumpslösningar, säger David Sätterman, COO på 1Komma5°, till Realtid.

Annons

Hur är din syn på marknaden just nu?
– Kortsiktigt så har konsumentmarknadsläget kylts av något till följd av ökade räntekostnader och ekonomisk oro. Det underliggande behovet av sol är oförändrat, så för att möjliggöra energiomställningen så behöver vi fortsatt i Sverige dubbla vår elproduktion. Det snabbaste sättet att bygga ut förnybar energiproduktion är med hjälp av solel, säger han, och fortsätter:

– I takt med ökad intermittent elproduktion i systemet, såsom el från sol och vind, så ökar också volatiliteten på elpriset baserat på timbasis. Detta är vi i Sverige lite ovana vid då vatten och kärnkraft inte följer det mönstret. För att dessa förnybara källor skall bli verkliga lösningen på omställningen krävs också lösningar för att lagra och använda energi på ett smart sätt, säger han.

På vilket sätt kan vi inspireras av Danmark när det gäller energi?
– I södra Sverige har vi underskott på elproduktion och importerar mycket el från våra grannländer där energimixen är en helt annan än den vi har i Sverige idag. 2022 stod sol för 1,36 procent och vind för 19,36 procent av vår energiproduktion. I Danmark så stod solelen för 5,78 procent och vinden för 55,03 procent av den totala danska energiproduktionen. Detta medför att vi lätt kan blicka över sundet för att se trender som kommer. Den danska marknaden är i en högre mognadsgrad i förhållande till faserna för intermittent elproduktion och där ser vi att 95 procent av konsumenterna väljer en anläggning med batterier. Detta till trots att Danmark, till skillnad från oss i Sverige, inte har några bidrag riktade till batterilösningar, säger han.

Annons

Så svenska solelsproducenter borde satsa på batterier, helt enkelt?
– Solcellsmarknaden i Sverige är byggd på att konsumenten skall maximera sin anläggning. Skattesubventionen på 60 öre per såld kWh i kombination med historiskt höga elpriser på dagtid har skapat god lönsamhet i kundernas kalkyler och branschen har påvisat att batterier ej är ekonomiskt försvarbart. Med smarta energistyrsystem så kan konsumenten dra nytta av volatiliteten och därför göra investeringskalkylen ännu bättre finansiellt och dess klimatnytta ännu större, säger David Sätterman.

Annons