Finans Nyhet

Trots experthjälp blir Oppenstam kvar i häktet

Publicerad
Uppdaterad

Åklagaren har inte belägg för påståendet om grovt skattebrott. Det hävdar advokaten och momsexperten Björn Forssén.

Sara Johansson

Häktade tv-kändisen och affärskvinnan Tone Oppenstam, misstänks för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och osant intygande. Brottsmisstankarna mot Tone Oppenstam är förknippade med hennes tvist med Skatteverket där hennes bolag Q-Apartment kräver att få tillbaka sju miljoner kronor i momspengar och Skatteverket har straffat hennes bolag med 1,5 miljoner kronor. (Läs mer här)

Tone Oppenstam klagar på tingsrättens
beslut att låsa in henne i häktet. Som extrastöd har hon anlitat advokaten och momsexperten Björn Forssén.

I ett färskt rättsutlåtande skriver Björn Forssén att han inte ser några problem med att byggbolagen som anlitats vid renoveringarna av fastigheten i Åre har fakturerat bostadsrättsföreningen istället för Q-apartment eftersom hon informerat Skatteverket om detta redan då.

Annons

”Tone Oppenstam kan inte anses ha lämnat oriktig uppgift för QA:s räkning.” skriver han och tillägger att han inte kan se att åklagaren har belägg för påståendet om grovt skattebrott.

Trots hans rättsutlåtande beslutar dock Svea hovrätt att hon ska sitta kvar.

Björn Forssén menar att Tone Oppenstam redan från början hade planer på att starta en hotellrörelse och därför har hennes bolag Q-apartment ”en fordringsrätt på ingående moms gentemot staten på grund av nämnda avsikt med renoversingsarbetena.”

Annons

Björn Forssén kritiserar även Skatteverkets uttalande om att hennes historia är en efterhandskonstruktion. Han menar att de belopp som Tone Oppenstam har lagt på renoveringen av fastigheten snarare pekar på att hon hade en avsikt att driva en hotellrörelse redan från början.

Han hänvisar även till att bolaget som Tone Oppenstam köpt för att kunna driva hotellverksamheten redan drev en hotellrörelse vid tidpunkten. Därför har Q-Apartment haft rätt att dra av för ingående moms, menar Forssén.

Åklagaren Kenneth Larsson misstänker Tone Oppenstam för grovt skattebrott och anser att hon har momsfuskat genom att lämna felaktiga uppgifter till Skatteverket om Q-apartment.

Annons

Kenneth Larsson misstänker även Tone Oppenstam för grovt bokföringsbrott och menar att Q-apartments bokföring är felaktig eftersom bolaget har tagit upp lägenheterna i Åre som tillgångar samt redovisat renoveringarna av de som utgifter. Åklagaren menar istället att dessa ska redovisas hos bostadsrättsföreningen.

Tone Oppenstam förnekar brott.

Tone Oppenstams försvarsadvokat Börje Leidhammar skriver till Svea Hovrätt att häktningen ”är under alla förhållanden oproportionerligt”. Han anser att ett reseförbud eller anmälningsskyldighet är bättre alternativ.

Annons