Finans Nyhet

”Tror mest på Vietnam de närmaste åren”

Publicerad

Tundra Fonder ökar den lokala närvaron i sina kärnmarknader och öppnar kontor i Vietnam. När tillväxten i västvärlden är svag lockas investerare till Vietnam, som förra året hade en tillväxt på sju procent.

Gränsmarknadsspecialisten Tundra Fonder öppnar kontor i Vietnam två år efter lanseringen av en egen Vietnamfond. Landet är den ”frontier market” kapitalförvaltaren tror på mest de närmaste åren då det väntas göra sin egen Kinaresa, alltså uppleva den tillväxt och ett läge där staten öppnar upp marknaden mer som skedde i Kina för ett tjugotal år sedan, säger Tundras vd Jon Scheiber till Realtid.se.

Då ter det sig naturligt att utländska bolag söker sig till Vietnam. Sedan ska tilläggas att det än så länge är väldigt få utländska aktörer där och de som har sökt sig dit är i mångt och mycket icke-finansiella aktörer, säger han.

Tundra Fonder öppnade för två år sedan ett analyskontor i Pakistan där bland annat den vietnamesiska marknaden också täcktes från. Men ett växande intresse från investerare och faktumet att Vietnam är en av förvaltarens kärnmarknader har gjort det till ett naturligt steg att även ha en lokal närvaro i Ho Chi Minh City.

Annons

– Investerarna är nyfikna på Vietnam och landet har ett gott renommé. Dessutom tampas vi i västvärlden med en bristande tillväxt så i Vietnam kan vi glädja oss åt en BNP-tillväxt om sju procent förra året, säger Scheiber.

Bolaget har anställt Duc Nguyen, tidigare på bland annat Ho Chi Minh Securities, som kontorschef. Planen är att kontoret ska växa men exakt hur mycket är oklart i nuläget. Tundra utesluter inte heller att fler utländska kontor på andra kärnmarknader öppnas men de planerna ligger lite längre fram i tiden.

– Vi sitter definitivt inte still i båten, säger Scheiber.

Annons

Fondförvaltaren har i en tidigare intervju med Realtid även uttryckt en vilja att öka sin internationella kundstock, framför allt i Schweiz, Storbritannien, Norge, Finland och Mellanöstern. Det har blivit en tillväxt och kapitalinflöden internationellt sedan dess och Scheiber uppger att bolaget ska fortsätta satsa på sin distribution i andra länder.

Investerare som lockas till gränsmarknader är både på den institutionella sidan och privatområdet men för Tundra är institutioner ett växande segment.

Vi har även en stor kundstock på privatsidan men vi har satsat extra mycket på det institutionella segmentet, säger Scheiber.

Annons

Annons