Stopp. Andelen kvinnliga delägare har stannat upp, enligt återkommande granskning.
Jämställdhet

Trendbrott för kvinnliga delägare

Andelen kvinnliga delägare på Sveriges största revisionsbyråer ligger still på 23 procent. Det är första gången på nio år som utvecklingen stannar upp, enligt Tidningen Balans.

Uppdaterad 2018-03-08
Publicerad 2018-03-08

Det är revisions- och rådgivningsbranschens tidning Balans som för nionde året i rad har mätt andelen kvinnliga delägare inom Big7 i Sverige, det vill säga de sju största revisionsbyråerna. Årets granskning landar på exakt samma resultat som förra årets – andelen kvinnliga delägare ligger still på 22,57 procent. För första gången på nio år planar kurvan ut. Detta sker trots att samtliga byråer säger att jämställdhet är en prioriterad fråga, skriver tidningen Balans som också rankar byråerna.

Grant Thornton sticker ut som bäst i klassen med 29 procent kvinnor bland delägarna medan BDO ligger i botten med 16 procent.

Tre av sju revisionsbyråledare är kvinnor; topprankade GT och bottennoterade BDO har kvinnliga vd:ar, liksom Mazars.

Jämställdhet uppnås, enligt ett vedertaget mått, när varje kön representeras till minst 40 procent. Sveriges största revisionsbyråer når målet för kategorin övriga chefer, det vill säga grupp- och linjechefer. Även ledningsgrupperna är i genomsnitt jämställda, men med stora inbördes variationer mellan revisionsbyråerna.

“I så måtto att de nya delägarna i huvudsak rekryteras från gruppen övriga chefer går det i dag att tala om en jämställd rekryte­ringsbas. Men årets svaga resultat i Balans jämställdhetsundersökning indikerar samtidigt att det inte går att luta sig tillbaka och bara lita till generationsväxlingen. Risken att ”ingenting händer” är ett faktum”, skriver tidningen.

Platsannonser