Finans Nyhet

Trädkramare blir finansvalpar?

Publicerad

Svenska Naturskyddsföreningen vill erbjuda miljövänner att handla utsläppsrätter via föreningens hemsida. ”Vi vill plocka bort koldioxid från marknaden och tvinga upp priset”, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen

I dag är det bara en privatperson i Sverige som utnyttjat möjligheten att köpa utsläppsrätter ”för leverans”, det vill säga i avsikt att behålla dem. Men nu verkar det som om handel med utsläppsrätter skulle kunna utvecklas till en folkrörelse.

Svenska Naturskyddsföreningen har långt gångna planer på att inleda samarbete med en mäklare av utsläppsrätter. Tanken är att handel ska ske via föreningens hemsida och att mäklaren ska sköta det administrativa.

– Att köpa utsläppsrätter är ett väldigt enkelt sätt att göra något för miljön. Köper du utsläppsrätter på ett ton hindrar du någon annan från att släppa ut ett ton koldioxid.

Annons

Svenska Naturskyddsföreningen har i dag 170.000 medlemmar i Sverige. Om varje medlem skulle köpa ett certifikat, vilket motsvarar rätten att släppa ut ett ton koldioxid, innebär det att 170.000 ton koldioxid skulle försvinna från marknaden. Jämfört med de volymer som handlas varje dag i Europa – mellan 500.000 och 1.500.000 ton enligt Svensk Kraftmäkling – låter det inte särskilt mycket. Jämför man med det antal utsläppsrätter som SSAB tilldelats, cirka 6.000.000 ton, låter 170.000 ton inte heller särskilt imponerande.

Men Naturskyddsföreningens tanke är inte att begränsa handeln till medlemmarna.

– Vi vill göra det här känt bland hela svenska folket. Då pratar vi plötsligt om 7 miljoner människor. Jag vet också att det finns fler organisationer ute i Europa som funderar på att möjliggöra handel via sina internetsidor.

Annons

Tror du att ni håller på att starta en folkrörelse.

– Den möjligheten finns absolut, säger Svante Axelsson.

En av de mäklare som Svenska Naturskyddsföreningen varit i kontakt med är Svensk Kraftmäkling.

Annons

Skulle Svenska Naturskyddsföreningen kunna påverka priset på utsläppsrätter?

– I teorin, ja. Systemet är utformat så att det redan ska råda underskott på utsläppsrätter. Börjar folk köpa upp utsläppsrätter försvinner ju faktiskt koldioxid från marknaden vilket pressar upp priserna. Redan idag är priset relativt högt, 22 euro per ton koldioxid, säger Niels von Zweigbergk, vd på Svensk Kraftmäkling.

Hur stora volymer måste handlas för att priset ska gå upp märkbart?

– Den här marknaden är alldeles för ny för att någon ska kunna säga hur stora volymer som krävs, säger Niels von Zweigbergk.

Och det är inte bara Svenska Naturskyddsföreningen som är intresserad av att främja handel med utsläppsrätter. Svensk Kraftmäkling har även varit i kontakt med medlemmar i Greenpeace som uttryckt intresse av att göra något liknande.

– Just nu har vi inga konkreta planer på att inleda samarbete med någon mäklare. Men skulle det visa sig att systemet inte funkar och att utsläppsrätterna börjar delas ut alldeles för generöst, vore uppköp av certifikat en möjlig väg att gå, säger Camilla Funke, energi- och klimattalesperson för svenska Greenpeace.

Utsläppsrätter

Handeln med utsläppsrätter ingår i EU:s åtgärdspaket mot klimatförändringar.

Handeln fungerar så här:

• De företag som har rätt att släppa ut koldioxid ansöker för att få ett visst antal utsläppsrätter som de sedan kan ”handla” med.

• I Sverige delar länsstyrelserna ut tillståndet för själva koldioxidutsläppet.

• Naturvårdsverket står för utdelningen av utsläppsrätterna.

• Den som som inte har några utsläppsrätter men som ändå vill handla själv utan att gå igenom en mäklare måste öppna ett konto i SUS, Svenskt utsläppsrättssystem.

Annons