Finans Nyhet

Traction in i Alphahelix

Publicerad
Uppdaterad

Stillströms kommer med på båten i Investors gamla flopp samtidigt som bolaget vill gå ihop med Techtum.

Martin Lindgren

Aktietorget-listade DNA-analysföretaget Alphahelix var i början av mars på väg att genomföra en apportemission mot Techtum för att Techtum skulle bli ny huvudägare i företaget.

Detta efter flera års storförluster och kräftgång för Alphahelix-kursen – och 150 förlorade Investormiljoner, en summa enligt Upsala Nya Tidning investerades långt innan introduktionen på Aktietorget.

I sista stund – i fredags – återkallade dock styrelsen sitt förslag om apportemission, och nu är en kvittningsemission på gång i stället.

Annons

Affären har sytts ihop av Carl Odelberg på Hamilton, och går i korthet till enligt följande:

• Uppsala-bolaget Alphahelix köper norrländska Techtum av dess nuvarande ägare Labkompaniet i Sverige AB.

• Betalning sker med en revers på 6,7 miljoner kronor från Alphahelix till Labkompaniet.

Annons

• Reversen får Labkompaniet enbart använda för att kvitta beloppet mot nya aktier i Alphahelix, aktier som alltså emitteras i kvittningsemissionen.

Upplägget är villkorat av att en extrastämma den 21 mars säger ja till affären.

Mycket pekar på att så blir fallet:

Annons

– Vi har talat med ägare till motsvarande elva procent, och de är positiva, säger Alphahelix styrelseordförande Thomas Bernsten till Realtid.se.

Varför gick inte apportemissionen igenom? Vad innebar er formulering ”alla förutsättningar har inte kunnat uppfyllas”?

– Jag tror inte att vi har kommunicerat det, säger Bernsten.

Ett annat villkor för affären är att minst en halv miljon kronor extra kommer in – något som uppfylls genom att familjen Stillströms smallcapnoterade riskkapitalbolag Traction går in med ett konvertibellån på två miljoner kronor och tio procents ränta. Dessa konvertibler, 6.666.666 stycken, kan konverteras till aktier den 31 december 2015 till en kurs om 30 öre per aktie.

I samband med konvertibelteckningen får Tractions Joakim Skantze en plats i styrelsen om förslaget på styrelsesammansättning går igenom. De övriga som föreslås till styrelsen är två av Labkompaniets tre ägare, Mikael Havsjö och Håkan Evefors.

Kontakten med Traction har enligt Thomas Bernsten initierats av Techtum – och alltså inte av Alphahelix.

Labkompaniet blir om stämman ger sitt bifall till affären ägare till mer än 50 procent av aktierna i AlphaHelix (se faktaruta till höger för detaljer). Det tredje villkoret för affären har också varit att man får dispens från budplikten, vilket man enligt styrelseordförande Bernsten har fått.

Thomas Bernsten finns inte med i styrelseförslaget, men är optimistisk om Alphahelix framtid:

– Jag tror att den här affären är oerhört bra för Alphahelix aktieägare. Den ger möjlighet att fortsätta utveckla och ta vara på det värde som finns i Alphahelix, med kraftig tillökning på försäljnings- och marknadssidan eftersom Techtum huvudsakligen är ett distributionsföretag.

Realtid.se har sökt Traction för en kommentar.

Nuvarande ägares utspädning

• Antal aktier idag: 16,7 miljoner

• Antal aktier som emitteras i kvittningsemissionen mot Labkompaniet: 29,4 miljoner

Det vill säga Labkompaniet kommer efter affären att äga knappt 64 procent av Alphahelix.

Traction tecknar 6.666.666 konvertibler, vilket vid konvertering 1:1 kommer att motsvara ca 12,5 procent av Alphahelix.

Investor satsade 150 Mkr i Alphahelix

AlphaHelix om sig själva:

”AlphaHelix utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi, SuperConvectionTM, möjliggör ytterst snabb PCR, realtids-PCR och High-Resolution Melting (HRM) analys, vilket exempelvis gör det möjligt att identifiera virus och bakterier snabbare än annan teknologi på marknaden. Företaget har också den patenterade reagenspatronen CapilletteTM för sluten hantering och snabb uppsättning av PCR-analyser. AlphaHelix senaste instrument kännetecknas av ett litet och attraktivt format.”

Från Aktietorgets sida om bolaget

Upsala Nya Tidning kompletterar bilden:

Alphahelix startades i slutet av 1990-talet av Uppsalaforskaren Mats Malmqvist. Investor satsade 150 miljoner kronor i bolaget, men 2003 var pengarna slut, företaget gick i konkurs och rekonstruerades. Sedan nystarten har ytterligare 40 miljoner kronor pumpats in i företaget från investerare, men nu är pengarna slut igen.

Alphahelix genomförde i april förra året en nyemission med teckningskursen 1,15 kronor per aktie. När nu Labkompaniet vill gå in som huvudägare är teckningskursen 23 öre per aktie [detta skrevs inför apportemissionen; Realtid.se:s anm.].

Källa: unt.se

Techtum om sig själva:

Techtum förser laboratorier med apparatur, instrument och förbrukningsprodukter för forskning, produktion och utbildning vid högskolor, universitet, sjukhus och bioteknik- samt läkemedelsindustri i Sverige och i övriga Norden.

Källa: Techtum.se

Annons