Topprankat team startar global hållbarhetsfond

Taggar i artikeln

Didner & Gerge
Alla innehav i Resilient World Small Cap har en positiv påverkan och bidrar till att lösa hållbarhetsutmaningar. Dessutom kommer förvaltarna Linn Hansson och Jessica Frank engagera sig i bolagen för att påverka dem att att bli ännu bättre i vissa frågor. Foto: Birgit Walsh
Publicerad
Uppdaterad

Idag startar Didner & Gerge den globala hållbarhetsfonden Resilient World Small Cap, i regi av de Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson.

Realtid.se

Resilient World Small Cap innehåller noggrant utvalda småbolag från hela världen. Det är en tydligt aktivt förvaltad fond med cirka 30 innehav. Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att den tar hänsyn till såväl Didner & Gerges egna som Svanens krav för hur en fond förvaltas hållbart. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvaltarna bakom den nya fonden har lång erfarenhet av globala aktier och en historik av stark avkastning till en lägre risk jämfört med marknaden. Det senare förklarar de med att de letar efter stabila bolag med starka kassaflöden och som inte har för hög skuldsättning. De ställer dessutom krav på att alla innehav över tid ska vara tydligt lönsamma.

Idag förvaltar teamet Didner & Gerges amerikanska småbolagsfond, US Small and Microcap, som slagit jämförelseindex både sedan starten, över de senaste fem åren och hittills i år.* Fonden är högt rankad och har 4/5 stjärnor och 5/5 hållbarhetsglober.**

Annons

Jessica och Linn väljer in bolag som är marknadsledande inom sitt område och inte sällan leds eller ägs av sina grundare. Detta är även fallet i Resilient World Small Cap.  Här letar förvaltarna specifikt efter bolag som är anpassningsbara och befinner sig i områden med strukturell tillväxt.

Förutom att bolagen ska ha en anpassningsbar och långsiktigt uthållig affärsmodell, kommer de vara kopplade till tre övergripande investeringsområden: miljöutmaningar, skapandet av mer motståndskraftiga samhällen och hälsa och ökat välbefinnande.

OM RESILIENT WORLD SMALL CAP

Annons

Investerar i globala småbolag där minst 50 procent av försäljningen bidrar till att förverkliga ett eller flera av FN:s globala mål.
SFDR: Artikel 9
En Svanenmärkt fond
Index: MSCI ACWI SMID NR
Förvaltas av portföljförvaltare med lång och beprövad erfarenhet av globala aktier, Jessica Eskilsson Frank och Linn Hansson, som även förvaltar fonden US Small and Microcap.

Annons